tur-infomat inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih Občina Vitanje se je pridružila projektu vzpostavitve TUR-INFOMATA. Gre za projekt, s katerim se bo vzpostavila mreža turističnih infomatov. Omogočena bo 24–urna dostopnost do aktualnih in uporabnih turističnih informacij, kjer bodo ves čas na voljo informacije o ponudbi destinacije Od Pohorja do Bohorja, predvsem pa bo na tak način omogočena večja vključenost ranljivih skupin. Turistični infomati bodo obiskovalce seznanjali, inovativno izobraževali in jim omogočali doživetje naravne, kulturne dediščine, kulinarike območja. Seznanjali jih bodo z dogodki in prireditvami na območju. Infomat bo prilagojen potrebam dostopnega turizma. Postavitev infomata se načrtuje v neposredni bližini objekta KSEVT, predvidoma do konca meseca maja. Projekt sta potrdila LAS »Od Pohorja do Bohorja« in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občinska uprava Občine Vitanje

Tur infomat v Vitanju
Priloga
Tur infomat v Vitanju
(866 KB)
VIR:www.vitanje.si

Leave a Comment