270 tisoč eurov nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo občinskih stavb, Polzela, Savinjska regija

Občina Polzela je v letu 2018 uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018), ki se izvaja v sklopu »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, s projektom celovite energetske sanacije Športne dvorane na Polzeli in starega dela vrtca na Polzeli. Ministrstvo za infrastrukturo je Občini Polzela odobrilo 270.000 evrov nepovratnih sredstev.

Energetska sanacija Športne dvorane bo zajemala sanacijo zunanjih sten, sanacijo strehe, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, vgradnjo prezračevanja z rekuperacijo, vgradnjo energetskega monitoringa, ozaveščanje uporabnika o učinkoviti rabi energije ter posodobitev regulacije ogrevanja.
Energetska sanacija starega dela vrtca bo zajemala izolacijo zunanjih sten, toplotno izolacijo podstrešja, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda in plinskega kondenzacijskega kotla, vgradnjo energetskega monitoringa, ozaveščanje uporabnika o učinkoviti rabi energije.

Z omenjenimi ukrepi bodo načrtovani prihranki pri energetski oskrbi objektov v višini 58 % zdajšnjih stroškov.

Izbrani izvajalec LESNINA MG OPREMA, podjetje za Inženiring d. d. iz Ljubljane bo že v oktobru 2018 začel sanacijo strehe na Športni dvorani, konec investicije pa je načrtovan za konec avgusta 2019. Celotna vrednost investicije bo znašala 975.000 evrov.

Magda Cilenšek

VIR:POLZELA.SI