Celovita prenova Goriške ceste bo spomladi prihodnje leto, Velenje, Savinjska regija

Mestna občina Velenje je letos jeseni nameravala obnoviti Goriško cesto. Pri obnovi te ceste gre za izjemno zahteven poseg, ki zajema rekonstrukcijo celotnega zgornjega ustroja ceste, izvedbo dodatnega prehoda za pešce, izgradnjo novega meteornega kanala in izgradnjo novega mešanega kanala ter obnovo komunalne infrastrukture (vodovod, toplovod) na mestih, kjer le-ta prečka Goriško cesto. V začetku naslednjega leta pa je bila v okviru CTN projekta Kolesarsko omrežje – vzhod predvidena obnova/izgradnja kolesarske steze na istem odseku, kjer je predvidena obnova Goriške ceste. Potrebno je obnoviti tudi vso komunalno infrastrukturo, ki poteka v dosedanji dotrajani trasi kolesarske steze.

Da se izognemo dvojnemu zapiranju ceste (jeseni letos in spomladi prihodnje leto), ki bi za nekaj časa zelo otežilo promet na tem območju, smo se odločili, da k obnovi celoviteje pristopimo spomladi naslednje leto in tako hkrati izvedemo obe predvideni obnovi. Spomladi prihodnje leto (predvidoma po 15. marcu) bomo torej obnovili tako Goriško cesto kot izvedli projekt obnove/izgradnje kolesarskih stez ob Goriški cesti.
Prosimo za razumevanje takšne odločitve, saj smo jo sprejeli le zato, ker želimo vsa dela izvesti tako, da bodo čim manj vplivala na običajno življenje na tem območju.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

VIR:VELENJE.SI