Dražba skladišča (446,97 m2), Velenje,Savinjska

Vrsta predmeta
Poslovni prostor
Ocenjena vrednost
NP
Izklicna cena
25.500,00 EUR
Varščina
2.550,00, rok vplačila: 06.06.2018
podrobneje pri opisu postopka
Lokacija predmeta
Vinska Gora 31, 3320 Velenje
Ident. oznaka
NP

Opis

Stečajni dolžnik je lastnik nepremičnine do celote:

– ID znak de stavbe 975-308-4 k.o. 975 Vinska Gora (ID 5688528)

ki v naravi predstavlja del poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Vinska gora 31, Velenje, del stavbe 4.E,v skupni izmeri 446,97 m2 vključno z deležem v višini 4583/10000 na zemljišču parcele številka *139 k.o. 975 Vinska Gora.
Izklicna cena za omenjeno nepremičnino znaša (za celoto 1/1) 25.500,00 EUR in se poveča za davke in vse stroške vezane na prodajo premoženja.

Varščina

Višina
je navedena pri posameznem predmetu
Rok vplačila
06.06.2018
Opombe
V dobro bančnega računa stečajnega dolžnika CENTER INVESTICIJSKIH TEHNOLOGIJ, številka računa: SI56 0510 0801 5980 936 odprt pri Abanki d.d.

vir:drazbe.finance.si

sl Slo
X