fbpx

Gradnja kanalizacije v občini Braslovče se izvaja po planu, Savinjska regija

Do konca letošnjega leta bodo zgrajeni vsi načrtovani odseki kanalizacije.
Parižlje: FK7 – jug, FK13A in FK13
 

Z asfaltiranjem ceste so izvedena zaključna dela na odseku kanalizacije Parižlje FK7 – jug. Vrednost del je znašala 60.000 EUR. Nov fekalni kanal bo omogočal priključitev trinajstih stanovanjskih objektov. To je letos že tretji odsek, ki je izveden v naselju Parižlje, Savinjska regija. Pred tem je bila zgrajena kanalizacija Parižlje FK13A – odsek Preserje in Parižlje FK13 – odsek Vrščaj v skupni dolžini 340m. V naslednjem letu bodo izvedeni še trije odseki in sicer FK2 (Starc), FK3 (Sečki) in FK14 (Vrečko).
Naselji Parižlje in Orla vas spadata v aglomeracijo Polzela z več kot 2.000 populacijskih enot (PE), zato so vključene v projekt Dogovor za razvoj regij RDD-2  – prednostna naložba na Ministrstvu za okolje in prostor. Trenutno potekajo intenzivna dela pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije ter pridobivanju potrebnih soglasij. Po končanem projektu se za ti dve naselji zahteva 98% priključenost na kanalizacijo.

Grajska vas FK2
 

Gradnja fekalnega kanala FK2 se uspešno zaključuje tudi v naselju Grajska vas. Ob tem bosta v celoti obnoljena tudi vodovod in dovozna cesta. Tudi tu bo omogočen priključek za 13 gospodinjstev. Kanal se navezuje na letos dokončan povezovalni tlačni kanal Kaplja vas – Grajska vas s črpališčem Č2 v G. vasi v celotni dolžini 1.550m. Vrednost zgrajene kanalizacije, vodovoda in ceste v Grajski vasi je 150.000 EUR.

Povezovalni kanal: Glinje – Šmatevž – Gomilsko – Grajska vas
 

Pridobljena je tudi projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje z vsemi soglasji za pričetek gradnje  povezovalnega kanala  Glinje – Šmatev ž- Gomilsko – Grajska vas. Gradnja tega povezovalnega kanala je razdeljena v pet (V.) faz. Prva faza (Grajska vas) je letos že zaključena, v teku pa je postopek javnega naročanja za izbor izvajalca za izvedbo IV. faze – odcep Šmatevž – Gomilsko. Z gradbenimi deli se bo pričelo še letos. Gradnja zajema: izgradnjo fekalnega kanala v dolžini 600m, črpališča Č5 in tlačnega kanala v dolžini 530m. Ocenjena vrednost predvidenih del znaša 400.000 EUR.

Na fotografiji: nova pridobitev v Parižljah
Inline
Inline