OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Huda gnilobe čebelje zalege – kužni krog Šentjur – razširitev kužnega kroga, Savinjska regija

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je dne 4. 7. 2024,  v upravni zadevi Huda gnilobe čebelje zalege – kužni krog Šentjur – razširitev kužnega kroga, izdala odločbo o razglašenem okuženem območju, ki je območje v polmeru treh kilometrov okoli lokacije kužne bolezni, oziroma v preletni razdalji čebel glede na konfiguracijo zemljišča okrog žarišča hude gnilobe čebelje zalege katerega izvor je v naselju Zgornje Slemene, k.o. 1122, k.o.1131 Dramlje.

Na okuženem območju so odrejeni naslednji ukrepi:
– prepoved premika čebelnjakov z in na okuženo območje,

– prepoved premika čebeljih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja ter v čebelnjake izven območja,
– klinični pregled vseh čebeljih družin v vseh čebelnjakih.

 

 

vir: sentjur.si