SLOVENIJA

Inšpekcijski nadzor prevozov skupin otrok ob koncu šolskega leta

Skladno s pristojnostmi, sprejetim Načrtom izvajanja nadzorov prevozov potnikov v cestnem prometu za leto 2024 in mesečnim načrtom aktivnosti Inšpekcije za cestni promet za mesec junij, so inšpektorji za cestni promet (IRSI) v drugi polovici meseca junija 2024 opravili poostren inšpekcijski nadzor prevozov skupin otrok ob zaključku šolskega leta.

V nadzoru sta sodelovala tudi inšpektorja za javni potniški promet (IRSOE).

Inšpekcijski nadzori prevozov skupin otrok so se v glavnini izvajali pred osnovnimi šolami in tudi na drugih lokacijah, kjer se tovrstni prevozi izvajajo. V nadzorih so bili inšpektorji IRSI osredotočeni na preverjanje spoštovanja tako imenovane socialne zakonodaje (časi vožnje, odmori in počitki voznikov, ravnanje s tahografi in podobno) in tehnične brezhibnosti vozil, s katerimi se prevažajo otroci.

V nadzoru so inšpektorji na terenu skupaj izvedli 36 inšpekcijskih pregledov.

Glede na ugotovljene nepravilnosti so inšpektorji v prekrškovnem postopku izdali tri plačilne naloge voznikom ter izrekli pet opozoril in sicer dva plačilna naloga zaradi ugotovitev, da voznik ni opravil ročnega vnosa podatkov na voznikovo kartico, in en plačilni nalog zaradi kršitve določil dnevnega počitka. Opozorila v prekrškovnem postopku so bila izrečena zaradi ne-vnosa oznake države začetka dnevnega dela v tahograf, zaradi nezmožnost predložitve ročnih zapisov in izpisov s strani voznika (dvakrat) in zaradi kršitve določb dnevnega počitka in tedenskega počitka voznikov (dvakrat).

Identičen nadzor bodo inšpektorji za cestni promet izvedli tudi ob začetku novega šolskega leta 2024/25.

 

vir: gov.si – foto: gov.si