OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Izdelava dolgoročne strategije razvoja Občine Šoštanj, Savinjska regija

Kot smo že poročali, je Občina Šoštanj, Savinjska regija, podpisala pogodbo z mag. Bojanom Mažgonom za izdelavo dolgoročne strategije razvoja. Občina želi celovito pristopiti k oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja Občine za naslednje 10-letno obdobje+.

Osnovni cilj projekta »VIS Občine Šoštanj«  je, da na podlagi analitičnega pristopa ob aktivnem sodelovanju lokalnega prebivalstva dosežemo konsenz o viziji in smereh razvoja naše lokalne skupnosti, ki bo temeljil na vrednotah tukaj živečih ljudi.

Nadaljevali bomo vse dobro začete projekte, v sodelovanju s strokovnimi službami, zainteresirano javnostjo in ostalimi interesnimi skupinami pa bomo pripravili temeljni in hkrati zavezujoč dokument za izvajanje kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih razvojnih aktivnosti s ciljem, da v okviru svojih prostorskih zmožnostih zagotovimo čim hitrejši gospodarski, socialni in prostorsko trajnostni razvoj Občine Šoštanj ter povečamo kakovost bivanja v celotni občini za vse prebivalke in prebivalce. Ta strategija bo tudi dejanski pregled trenutnega stanja v občini, dolgoročno pa bomo v njej opredelili pet glavnih področij:

–  GOSPODARSTVO (podjetništvo, turizem, kmetijstvo,…),

–  OKOLJE (prostorsko načrtovanje, varovanje okolja, komunalna infrastruktura, obnovljivi viri in učinkovita raba energije,…),

–  PROMET (prometna infrastruktura, trajnostna mobilnost, telekomunikacije,…),

–  VZGOJA in IZOBRAŽEVANJE (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, štipendije,…),

– KAKOVOST ŽIVLJENJA IN BIVANJA (kultura, šport, zdravstvena oskrba, dolgotrajna oskrba, varnost, sociala, mladi, stanovanjska politika,…).

K oblikovanju »VIS Občine Šoštanj«  želimo  pritegniti čim širšo populacijo občanov. Pripravljenih bo več  delavnic z isto vsebino, zato vas vabimo, da se ene od njih udeležite.

Delavnice VIS bodo  potekale v gasilskem domu Šoštanj, in sicer:

–        1. delavnica: namenjena predstavnikom vabljenih interesnih skupin bo 15. 5. 2023 ob 18. uri,

–        2. delavnica: namenjena predstavnikom vabljenih interesnih skupin bo 22. 5. 2023 ob 18. uri,

–        3. delavnica: namenjena vsem prebivalcem naše občine bo 29. 5. 2023 ob 18. uri.

O datumih delavnic vas bomo obvestili preko sredstev javnega obveščanja, vabljene interesne skupine pa tudi po elektronski pošti.

Delavnice bo vodil mag. Bojan Mažgon , ki je izbrani izvajalec celotnega projekta.

Gre za  delavnice z nadpovprečno angažiranimi občani, s katerimi želijo izvajalci pridobiti informacije in videnje občanov o razvoju Občine v prihodnje, in sicer na petih že zgoraj omenjenih področjih oz. stebrih razvoja: gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja.

Že sedaj poteka tudi raziskava javnega mnenja pri naključno izbranih občanih. V ta namen lahko pričakujete , da Vas bodo sodelavci v projektu obiskali na domu ali ustavili na  javnih mestih v občini Šoštanj in vas prosili za izpolnitev ankete. Prosimo, da z njimi sodelujete in tako postanete del projekta, od katerega pričakujemo, da bo poenotil naše cilje in vizijo za prihodnost.

Končni dokument »VIS  Občine Šoštanj« – vizijo razvoja Občine na podlagi vrednot občanov,  bomo javnosti predstavili po zaključku projekta, še v letošnjem letu.

Za namen strategije je Občina Šoštanj naročila izdelavo celostne grafične podobe, ki jo je izdelala Opa!celilca – Bojan Pavšek in Sebastjan Kurmanšek. Vsakemu stebru so določeni atributi, ki so bili vodilo za nastanek znaka za posamezni steber. Ti stebri so povezani v celoto – znak, ki se uporablja v dveh oblikah: kot krog ali v podobi pasice. 

 

vir: sostanj.si