Izhod Združenega kraljestva iz EU (Brexit) - savinjska.info

Izhod Združenega kraljestva iz EU (Brexit)

Kot piše podjetje DATA.SI(DATA D.O.O.):

Pred kratkim so se pojavila še dodatna, bolj podrobna, navodila o posledicah, ki jih lahko prinese izhod Združenega kraljestva, torej Velike Britanije in Severne Irske. Navodila se nanašajo bodisi na trenutek izhoda, ki je bil sprva napovedan (29. marec 2019) ali na kateri koli drug datum ob (sprejetem) podaljšanju obdobja izhoda (12. april ali 22. maj 2019).

Izhod Združenega kraljestva in prehodno obdobje

V primeru dogovora o prehodnem obdobju izhoda (sporazumne ločitve), bodo v tem obdobju še naprej veljala določena pravila enotnega trga in carinske unije.

Furs objavil tudi kontrolni seznam za trgovce

Kot smo že pisali, se izhod Združenega kraljestva iz EU dotika veliko različnih področij, kot so carine, prepovedi in omejitve, tranzitni postopek, trošarine in nenazadnje tudi DDV. FURS je objavil tudi smernice Komisije za t.i. »Brexit brez dogovora« in kontrolni seznam pripravljenosti.

Izhod Združenega kraljestva in kaj to pomeni za carine?

V kolikor ste podjetnik, ki prodaja ali kupuje blago ali opravlja oz. uporablja storitve iz Združenega kraljestva ter v kolikor prevažate blago prek njega, bo izhod kraljestva vplival na Vaše poslovanje.

V primeru izhoda brez prehodnega obdobja ali dokončne ureditve, bodo s datumom izhoda pričela veljati pravila STO brez uporabe preferencialov. Tako bodo prišle v veljavo carinske formalnosti kot tudi morebitna jamstva za carinske dolgove, prišle bodo v veljavo carine in prepovedi ali omejitve in obstoječa uvozna ali izvozna dovoljenja, ki ne bodo več veljavna. Prenehala bo tudi veljavnost dovoljenj za carinske poenostavitve ali postopke, kot je carinsko skladiščenje. Pričelo se bo obračunavanje DDV pri uvozu blaga iz Združenega kraljestva. Za vse te postopke in tudi druge, je Evropska komisija (EK) pripravila t.i. »kontrolni seznam«, na katerega link najdete na spletni strani Finančnega urada Republike Slovenije (FURS).


Pomembna je tudi trošarinska obravnava blaga v tem scenariju, še posebej nedokončanega gibanje blaga v času izhoda. Tudi za tako situacijo obstajajo smernice s strani EK.

Za carinski postopek 42 (postopek sprostitve blaga ob uvozu v prost promet v Sloveniji brez obračuna in plačilo DDV) in carinski postopek 63 (izvoza blaga in ponovni uvoz istega blaga s hkratno sprostitvijo v prost promet za blago, ki je oproščeno plačila DDV), se bo od tega datuma zahtevala slovenska identifikacijska številka za DDV in imenovanje davčnega zastopnika v Sloveniji. Hkrati bodo prenehala davčna zastopanja do sedaj odobrena uvoznikom iz Združenega Kraljestva.

Izhod Združenega kraljestva in tranzitni postopek

V trenutku izhoda Združenega kraljestva, bo obveljal skupni tranzitni postopek na podlagi povabila Združenega kraljestva, kot ločeni pogodbenici, h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini. Ob tem trenutku bo potrebno predložiti tudi zavarovanje oz. bo za obstoječ postopek potrebno dopolniti instrument zavarovanja.

Problematika (obstoječih) pravnih sporov in podobne situacije za pravne svetovalce

Izhod kraljestva in problematika (obstoječih) pravnih sporov je tudi tematika, ki jo lahko postavite svojemu pravnemu svetovalcu. Pri podjetju Data d.o.o. imamo pravnike in pravne svetovalce, ki Vam lahko pomagajo raziskati situacijo in poiščejo pravne rešitve. Na voljo so Vam celo paketi računovodskih storitev skupaj s pravnim ali davčnim svetovanjem, kar je posebej dobrodošlo za izvoznike.

VIR:DATA.SIFOTO:PIXABAY