Izklicna cena 13500eur za hišo s kmetijskimi zemljišči,Savinjska

ID 2949

Vrsta predmeta
Hiša
Ocenjena vrednost
NP
Izklicna cena
13.500,00 EUR
Varščina
1.350,00, rok vplačila: 18.05.2018
podrobneje pri opisu postopka
Lokacija predmeta
Lipa pri Frankolovem 26, 3212 Frankolovo
Ident. oznaka
NP

Opis

OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA:

Nepremičnine v lasti zapustnika:

– parc .št. 512/2 k.o. 1049 – LIPA (ID 880345), (do celote 1/1),

– parc .št. *80/2 k.o. 1049 – LIPA (ID 880346), (do celote 1/1),

– parc .št. 512/1 k.o. 1049 – LIPA (ID 1719222) (do celote 1/1),

– parc .št. 512/3 k.o. 1049 – LIPA (ID 3231769), (do celote 1/1),

– parc .št. 512/4 k.o. 1049 – LIPA (ID 3567905), (do celote 1/1).

Nepremičnine v naravi predstavljajo stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem in kmetijsko zemljišče v skupni površini 7.977 m2 na naslovu Lipa pri Frankolovem 26, 3212 Frankolovo.

Dražba z višanjem cene

ID 2142

Vrsta dogodka
Dražba z višanjem cene
Opravilna številka
1803/2016
Dolžnik
fizična oseba
Upravitelj
Mateja Režun
Čas dražbe ali rok za oddajo ponudb
21.05.2018 14:00
Kraj dražbe (ali naslov za ponudbe)
Stražica 2, 3213 Frankolovo

Opombe

Ogled premoženja iz točke I. je možen kadarkoli, ogled nezavezujočih cenilnih poročil je možen po predhodnem dogovoru vsak delovnik med 10. in 14. uro, tel. št. 041 667 670 ali e-pošti: mateja.rezun@gmail.com.

Razpis dražbe najdete na straneh AJPES (07.02.2018 ob 13:38).

Varščina

Višina
je navedena pri posameznem predmetu
Rok vplačila
18.05.2018
Opombe
V dobro fiduciarnega denarnega računa upraviteljice mag. Mateje Režun v postopku stečaja zapuščine St 1803/2016, številka računa: SI56 0510 0801 4759 027 odprt pri Abanki d.d.