ZANIMIVOSTI

Kaj je dobro vedeti, preden podpišete kot porok za posojilo?

Poroštvo ni zgolj formalnost ali dejanje dobre volje, nasprotno, gre za izjemno pomembno in potencialno tvegano finančno zavezo. Biti porok namreč pomeni prevzeti finančno odgovornost za odplačilo dolga, če kreditojemalec tega ne zmore.

Zato je nadvse pomembno, da se odločitev o prevzemu te odgovornosti sprejme premišljeno.

V ta namen smo pripravili nekaj koristnih nasvetov.

1. S kreditojemalcem se pogovorite o razlogih za najem kredita

Ali gre za smiselno naložbo ali za razsipne izdatke, ki niso nujno potrebni? Boljše razumevanje namena kredita vam bo pomagalo oceniti smiselnost poroštva.

2. Temeljito preučite prihodke in izdatke kreditojemalca

Ta korak vam bo pomagal ugotoviti, ali je njegov načrt za odplačilo dolga realen in zanesljiv. Nikar ne prevzemajte vloge poroka, če imate dvome glede njegove sposobnosti za odplačilo dolga.

3. Ne pozabite: poroštvo lahko vpliva na vašo kreditno sposobnost

Zato premislite, kako se to ujema z vašimi prihodnjimi finančnimi cilji in potrebami. Pomislite, ali imate tudi sami načrte za najem kredita v prihodnosti. Pomembno je razumeti, da prevzemanje vloge poroka pomeni dolgotrajno povezavo z banko in kreditojemalcem, ki lahko traja tudi več kot dvajset let.

4. Od kreditojemalca pridobite njegov SISBON izpis

S tem izpisom boste preverili njegovo preteklo odplačevanje posojil. Ali so bile zamude pri odplačevanju prejšnjih obveznosti? Slaba kreditna preteklost lahko opozarja na tveganje.

5. Življenjsko zavarovanje kreditojemalca kot garancija za kredit zmanjša vaše tveganje

Preverite, ali ima kreditojemalec primerno življenjsko zavarovanje in ali ima namen to zavarovalno polico vinkulirati v korist banke. S tem se zmanjša tveganje za poroka v primeru nepričakovane situacije, ki vpliva na kreditojemalčevo sposobnost odplačila dolga.

6. Pri banki preverite, kako vas bo obveščala, če je kreditojemalec zamudi s plačilom kredita

Pomembno je, da ste o morebitnih zamudah obveščeni čim prej.

7. Preden se odločite za poroštvo, natančno ocenite svoje finančne zmožnosti

Premislite, kako bi se soočili z najslabšim možnim scenarijem, kjer kreditojemalec ne more plačevati dolga. Preučite svoje prihranke, prihodke in izdatke ter bodite prepričani, da si lahko privoščite odplačevati dolg v primeru, da glavni dolžnik tega ne more storiti.

8. Pozorno preverite pogoje kredita in še posebej vrsto poroštva

Ko se odločate za poroštvo za kredit, je ključno, da natančno preberete in razumete pogoje kredita, za katerega prevzemate finančno odgovornost. Pri banki preverite tudi, kakšna vrsta poroštva je zahtevana, subsidiarna ali solidarna. Pri prvem sme upnik zahtevati izpolnitev obveznosti od poroka le, če glavni dolžnik ne poravna dolga sam, medtem ko se pri solidarnem poroštvu potrošnik zaveže kot porok in plačnik. Upnik lahko v tem primeru zahteva izpolnitev obveznosti iz kreditne pogodbe bodisi od glavnega dolžnika bodisi od poroka ali od obeh hkrati.

 
vir: zps.si