OBČINE SAVINJSKE REGIJE

KAKO ZAŠČITITI NASELJA OB VODOTOKIH, REČICA OB SAVINJI, SAVINJSKA REGIJA

Danes, v petek, so občino Rečica ob Savinji, Savinjska regija, obiskali predstavniki Vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem, srečanja pa se je poleg predstavnikov Občine udeležil vodja sveta za vode Rok Fazarinc. Na srečanju je županja Majda Potočnik poleg podatkov o oškodovancih in škodi po avgustovski poplavi izpostavila vprašanja v povezavi z nadomestitvenimi gradnjami, upravičenostjo stroškov v zvezi s prostorskimi akti ter smiselnost obnove poplavljenih objektov. Poudarila je, da je za nadaljnje odločitve v Občini Rečica ob Savinji potreben odgovor na vprašanje, ali je prebivalcem ob reki Savinji in potokih možno zagotoviti poplavno varnost ali pa je treba začeti postopek za preselitev najbolj ogroženih prebivalcev ob vodotokih. V nadaljevanju je član Sveta za vode, ki je v občini Rečica ob Savinji ustanovljen kot posvetovalno telo, Milan Cajner predlagal nekatere konkretne rešitve za vzpostavitev večje poplavne varnosti ob Savinji.

Boštjan Šefic je v odgovorih napovedal, da bodo  strokovnjaki s področja urejanja voda predvidoma do sredine decembra  pripravili nabor ukrepov za zaščito naselij ob Savinji, ki jih bodo uskladili z Direkcijo RS za vode. Takrat naj bi bilo tudi znano, s kakšnimi ukrepi in v kolikšni meri bo možno zaščititi naselja ob Savinji. Rok Fazarinc je med ukrepi, ki naj bi jih izvedli, omenil zaščito struge, nove koridorje, sečnjo na prodiščih, povečanje prelivov …, s ciljem, da se vzpostavi dinamična pretočnost reke Savinje. Povedal je še, da bo potrebno postaviti nasipe med strugo Savinje in zaselki, pripravil pa je tudi predlog začasne sanacije mostu v Spodnji Rečici. V prvi fazi gre za izvedbo interventnih ukrepov za povečanje  poplavne varnosti, v nadaljevanju pa naj bi tudi na tem območju izvedli trajne ureditve.

 

 

vir: obcina-recica.si