fbpx

Kolesarske povezave,Vojnik,Savinjska

Kolesarska povezava Celje–Vojnik–Dobrna
Na podlagi idejnega projekta kolesarske povezave na trasi Celje–Vojnik–Dobrna, ki smo ga že predstavili v Ogledalu, vas obveščamo, da se izvajajo nadaljnje dejavnosti. Direkcija RS za infrastruktura je pripravila projektno nalogo, na osnovi katere bo objavljen javni razpis za izdelavo projektov PZI. Dejavnosti naj bi stekle v letu 2018 in projekti naj bi bili tudi predani. Projekte v celoti financira Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. Kolesarska povezava se v občini Vojnik navezuje na kolesarsko pot Celje–Vojnik; in sicer v Škofji vasi za gostiščem Medved, kjer se v občini Vojnik nadaljuje v Arclinu pri reki Hudinji in poteka do Vojnika po obstoječih makadamskih (poljskih) in delno asfaltnih poteh.

V drugem delu vodi povezava proti SZ po dolini reke Hudinje in Dobrnice mimo Višnje vasi (grad Tabor), skozi naselje Kaplja do krožnega križišča ob regionalni cesti Višnja vas–Nova Cerkev in v nadaljevanju poteka po obstoječih in novih makadamskih in asfaltnih poteh ob reki Dobrnica vse do Lemberga in v nadaljevanju do meje z občino Dobrna.

Projekt, združen v naziv regijskega projekta savinjske regije: Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje–Vojnik–Dobrna za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti s partnerji v projektu MO Celje, Občina Vojnik in Občina Dobrna in nosilcem projekta Direkcija RS za infrastrukturo, smo prijavili na poziv za sofinaciranje projekta iz naslova Dogovora za razvoj regij, prednostna naložba: spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v skupno ocenjeni vrednosti 5.214.388,00 EUR od tega višina zaprošenih sredstev 3.340.180,00 EUR. Skupaj v kilometrih znaša kolesarska poveza 19,58 km, samo v občini Vojnik 9,96 km. Rezultati prijave naj bi bili znani letos in z optimizmom lahko planiramo začetek gradnje kolesarske povezave v prihodnjem letu.

Predstavitev kolesarske povezave Vojnik–Slovenske Konjice
Kolesarska povezava skozi občino Vojnik dobiva vse bolj jasne obrise. V torek, 3. aprila, je bila 6.475 metrov dolga kolesarska pot v občini Vojnik predstavljena lastnikom zemljišč, po katerih bo potekala. Vodja projekta Bojana Stopinšek je predstavila projekt, ki je del celotne savinjske regije, in podala uvodne informacije glede nadaljevanja projekta.

V sklopu izgradnje državnih in regijskih kolesarskih povezav je poleg povezave Celje–Vojnik–Dobrna predviden še odsek skozi Frankolovo proti Slovenskim Konjicam. Potekal bo od križišča za Dobrno oziroma Zreče ob cesti za Slovenske Konjice do potoka Tesnica, kjer bo za prečkanje zgrajena nova brv, nato skozi Globoče in Stražico do naselja Frankolovo, kjer bo zgrajena še ena brv čez potok, ki priteče v Tesnico.

 

Na meji z občino Zreče se bo povezava nadaljevala skozi občini Zreče in Slovenske Konjice do meje z občino Slovenska Bistrica, kjer se kolesarska pot nadaljuje v sosednjo regijo. Ocenjena vrednost tega vojniškega odseka znaša 5.360.000 EUR. Namen in cilji izgradnje kolesarske poti so zagotavljanje prometne varnosti kolesarjev, povečanje pretočnosti prometa, razvoj kolesarskega turizma, spodbujanje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, spodbujanje izvedbe športno-rekreativnih dogodkov, izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva ter spodbujanje zdravega načina življenja.

Pri načrtovanju kolesarske povezave je predviden tudi poseg na zasebna zemljišča, zato sta koordinator dejavnosti Območno-razvojno partnerstvo »osrednje celjsko«, ki deluje pod okriljem družbe Simbio, d. o. o., in Direkcija RS za infrastrukturo včeraj predstavila idejni projekt, potek trase, nadaljnje dejavnosti celovitega regijskega projekta in postopek pridobivanja zemljišč za namen ureditve kolesarske povezave. Predstavitve, ki je potekala v dvorani PGD Frankolovo, se je, poleg vojniškega župana Branka Petreta, Boštjana Švaba in Vesne Poteko ter predsednika KS Frankolovo Dušana Horvata, udeležilo štirideset lastnikov zemljišč, ki so podprli projekt. V nadaljevanju projekta bo Občina Vojnik pristopila do lastnikov zemljišč z namenom pridobivanja načelnih soglasij, sledila bo izdelava izvedbene dokumentacije, cenitve in odkupi zemljišč ter izgradnja.

Tekst: Vesna Poteko
Vir grafične rešitve: Projektivni biro Savaprojekt, foto: Urban Podergajs

vir:vojnik.si

Inline
Inline