fbpx

Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Braslovče, Savinjska regija

V sredo, 12. 12. 2018, je potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Braslovče, Savinjska regija, na kateri je bil potrjen mandat novemu županu Tomažu Žoharju in novemu občinskemu svetu.
 
V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Braslovče je bilo na seji obravnavano poročilo Občinske volilne komisije o rezultatih volitev očinskega sveta in župana.
Na podlagi poročila in predloga tričlanske mandatne komisije so bili potrjeni mandati petnajstim novim svetnikom in županu Tomažu Žoharju.
Imenovana je bila tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 
Ob koncu seje sta sledila še nagovor in slavnostna prisega novoizvoljenega župana Tomaža Žoharja, ki je poudaril, da bo sam, skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo, deloval za dobrobit občanov.
 
Na fotografiji: člani Občinskega sveta Občine Braslovče z županom
 
Stojijo iz leve proti desni:
Anton Vesolak, Danijel Cokan, Andrej Hribernik, Jaka Orožim, Matjaž Rožič, Boštjan Šalamon, Bogdan Trop, Domen Dobnik, Primož Brinovec in Franc Skok
Sedijo iz leve proti desni:
Branko Ribizel, Danica Tajnšek, Urška Hozjan, Tomaž Žohar, Polona Marovt Gantar in Uroš Zupanc
 
Inline
Inline