SLOVENIJA

Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Skupaj ustvarimo varno okolje za vse!

V času med 25. novembrom in 10. decembrom 2023 tudi v Sloveniji obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini.

V policiji tej problematiki posebno pozornost namenjamo vse leto, tako na operativni kot preventivni ravni. V teh dneh pa še intenzivneje spodbujamo žrtve k prijavi tega kaznivega dejanja. Le na tak način je nasilje mogoče ustaviti, žrtvi nuditi vso ustrezno pomoč in podporo, proti povzročitelju pa ustrezno ukrepati v skladu z našimi pristojnostmi.

Nasilje1 2

Videoklip 

Žrtve težko same poiščejo pomoč, zato jim pomagajmo

Nasilje v družini je prepovedano in je kaznivo dejanje. Vsak človek ima pravico, da živi v varnem okolju, kjer ne bo izpostavljen nasilnim dejanjem. Za žrtve, še posebno za tiste, ki so že več let v nasilnem okolju in imajo zato okrnjeno socialno mrežo in finančno stanje, je izhod iz nasilnega odnosa izredno težek korak. Pogosto je žrtve strah, počutijo se osramočene, razočarane, jezne, bojijo se povzročiteljevega maščevanja. Včasih same ne zmorejo tega koraka. V takih primerih policisti pozivamo vse, ki ste seznanjeni s primeri nasilja v družini, da v imenu žrtve podate prijavo in ji tako pomagate pri izhodu iz težke situacije.

Prijavite nasilje v družini, pokličite na 113!

V policiji vsako prijavo nasilja v družini skrbno, strokovno in zakonito obravnavamo v skladu s svojimi pristojnostmi. Žrtve ali priče nasilja lahko prijavo nasilja osebno podajo na najbližji policijski postaji ali na telefonski številki policije za klic v sili 113

Izkoristimo te mednarodne dneve za vztrajen boj proti nasilju na vsakem koraku

Boj proti nasilju bi lahko pojasnili s prispodobo maratonskega teka na dolge proge, kjer je naš edini cilj preseči ovire in meje, ki jih predstavlja nasilje. Korak za korakom tega maratona spreminjamo svet in nasilne vedenjske vzorce ljudi. Z odločnostjo, vztrajnostjo, solidarnostjo in željo po spremembah bomo lahko premagali vsako oviro na tem dolgem maratonu do cilja: sveta brez nasilja. Premagovanje in obravnava vsakršne oblike nasilja zahteva vztrajnost, potrpežljivost, čas in nenehno prizadevanje za varno okolje za vse ljudi.

Nujna je zavzetost celotne skupnosti

Boj proti nasilju v družini pa ni samo stvar policije in ostalih institucij, temveč boj vseh nas, zahteva sodelovanje, podporo in angažiranost celotne skupnosti. Le skupaj lahko ustvarimo varno okolje za vse državljane. To lahko dosežemo z glasnim obsojanjem vsakršnih oblik nasilja, z nudenjem varnega in spodbudnega okolja za vse žrtve, z omogočanjem psihosocialne pomoči za žrtve, pomočjo pri odhodu iz nasilnega odnosa, predvsem pa z učenjem že najmlajših generacij o nesprejemljivosti nasilja. Z malimi, a vztrajnimi koraki bomo skupaj dosegli cilj – svet, kjer bodo družine živele v spoštovanju, sočutju in miru.

Povezane vsebine

Nasilje v družini – informacije o postopku na policiji

 

vir: policija.si

 

Stop nasilju nad ženskami!