fbpx

Mestna občina Celje bo tudi v 2019 ohranila dobro investicijsko kondicijo, Savinjska regija

Celje, Savinjska regija, 17. december 2018 – Mestna občina Celje je letos naredila investicijski preboj. Po besedah župana Bojana Šrota bo proračun za naslednje leto eden najvišjih v zadnjih dveh desetletjih.

Danes je na srečanju z novinarji župan Mestne občine Celje Bojan Šrot dejal: »V mestni upravi zelo intenzivno pripravljamo proračun za naslednje leto. Ta bo eden izmed višjih v zadnjih nekaj desetletjih ravno zaradi evropskih projektov. Znašal bo preko 75 milijonov evrov.« V nadaljevanju vam posredujemo predvidene višine investicij in dinamike sofinanciranj.

 

Prijavljeni projekti iz naslova Celostnih teritorialnih naložb (CTN)

 

Generator. Skupna vrednost projekta znaša okvirno 5,5 mio EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 3.640.270,00 EUR, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) v višini 2.912.216,00 EUR in sredstev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) v višini 728.054,00 EUR. Za preostalo bo MOC zagotovila lastni delež.

 

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10. Skupna vrednost projekta okvirno znaša 13.440.387,12 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 5.764.511,00 EUR, od tega iz sredstev ESRR v višini 4.611.608,80 EUR in sredstev RS v višini 1.152.902,20 EUR. Projekt bo sofinanciran tudi s strani Nepremičnin Celje v višini 6.926.534,78 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 749.341,34 EUR.

 

Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje. Skupna vrednost projekta znaša 2.461.121,63 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 1.444.959,11 EUR, od tega iz sredstev ESRR  v višini 1.155.967,29 EUR in sredstev RS v višini 288.991,82 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.016.162,52 EUR.

 

Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. Skupna vrednost projekta znaša 1.986.176,05 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 504.532,19 EUR, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada (v nadaljevanju KS) v višini 428.852,36 EUR in sredstev RS v višini 75.679,83 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.481.643,86 EUR.

 

P+R Ulica XIV. divizije. Skupna vrednost projekta znaša 358.430,17 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 229.260,81 EUR, od tega iz sredstev KS v višini 194.871,69 EUR in sredstev RS v višini 34.389,12 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 129.169,36 EUR.

 

Projekti iz naslova CTN brez finančne udeležbe MOC

 

Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje ima odobreno sofinanciranje. Skupna vrednost projekta znaša 656.688,91 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 293.146,00 EUR od tega iz sredstev ESRR v višini 234.517,00 EUR in sredstev RS v višini 58.629,00 EUR. Projekt sofinancirajo tudi Nepremičnine Celje v višini 363.542,91 EUR.

 

Ostali sofinancirani investicijski projekti

 

Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje se izvajajo. Skupna vrednost projekta znaša 1.396.942,06 EUR. Odobreno je sofinanciranje v višini 745.339,92 EUR, od tega iz sredstev ESRR v višini 633.538,93 EUR in sredstev RS v višini 111.800,99 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 403.638,14 EUR. Projekt je sofinanciran tudi po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v višini 247.964,00 EUR.

 

Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar ter nakup 40 električnih koles je potrjeno za sofinanciranje na Ministrstvu za infrastrukturo. Skupna vrednost projekta znaša 228.029,56 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 81.680,00 EUR, od tega iz sredstev ESRR v višini 69.428,00 EUR in sredstev RS v višini 12.252,00 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 146.349,56 EUR.

 

Eksperimentalna ureditev (pretlakovanje in komunalna ter prometna ureditev) dela Gubčeve in Lilekove ulice v Celju je potrjeno za sofinanciranje na Ministrstvu za infrastrukturo. Skupna vrednost projekta znaša 1.269.843,53 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 768.924,28 EUR, od tega iz sredstev ESRR v višini 653.585,64 EUR in sredstev RS v višini 115.338,64 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 500.919,25 EUR.

 

Nakup avtobusov za JPP se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 1.406.172,00 EUR. Odobreno je sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 922.080,00 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 484.092,00 EUR.

 

Elektro polnilnice se izvajajo. Skupna vrednosti projekta znaša 24.009,60 EUR. Odobreno je sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 18.000,00 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 6.009,60 EUR.

 

Nakup komunalnih vozil je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 144.448,00 EUR. Predvideno je sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 94.720,00 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 49.728,00 EUR.

 

Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 4.054.573,15 EUR. odobreno je sofinanciranje v višini 1.600.460,51 EUR, od tega iz sredstev KS v višini 1.360.391,43 EUR in sredstev RS v višini 240.069,08 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 474.553,41 EUR. Projekt sofinancira tudi Energetika Celje v višini 1.979.559,23 EUR.

 

Projekt ELENA se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 195.647,61 EUR. Odobreno je sofinanciranje iz sredstev EBRD v višini 131.769,50 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 63.878,11 EUR. 

Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 235.00,00 EUR. Odobreno je sofinanciranje iz sredstev EU v višini 103.477,87 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 131.522,13 EUR. 

 

Projekt Zelena raziskovalnica se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 31.974,99, višina nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja je 20.982,46 EUR, vložek MOC bo v višini 2260 EUR, ostalo pa Zavod Celeia Celje in zasebnik.

Projekt MULTI-E se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 899.413,24 EUR. Predvideno je sofinanciranje iz sredstev EU v višini 386.000,00 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 513.413,24 EUR. 

  

Izgradnja javnega brezžičnega omrežja WiFi4EU je v prijavi. Skupna vrednosti projekta znaša 21.000,00 EUR. Predvideno je sofinanciranje iz sredstev EU v višini 20.000,00 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.000,00 EUR.

 

Projekti v Dogovoru za razvoj regij 2 s finančno udeležbo MOC (DRR2)

 

Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti ima podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša  1.933.999,66 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 733.889,01 EUR, od tega iz EU sredstev ESRR v višini 587.111,30 EUR in SLO sredstev ESRR v višini 146.777,71 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 227.449,65 EUR. Projekt je sofinanciran tudi iz sredstev RS, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) v višini 972.661,00 EUR.

 

Izgradnja regionalne kolesarske povezave odsek Celje – Žalec za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti ima podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša 1.534.652,91 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 500.000,00 EUR, od tega iz EU sredstev ESRR v višini 400.000,00 EUR in SLO sredstev ESRR v višini 100.000,00 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 75.732,91 EUR. Projekt je sofinanciran tudi iz sredstev RS, DRSI v višini 958.920,00 EUR.

 

Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti ima podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša 6.109.144,75 EUR. Predvideno je sofinanciranje iz sredstev RS, DRSI v višini 6.013.008,75 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 96.136,00 EUR.

 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – občine Celje, Štore in Vojnik ima podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša 5.076.771,34 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 2.872.826,00EUR, od tega iz EU sredstev ESRR v višini 2.298.260,80 EUR in sredstev RS v višini 574.565,20 EUR. MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 2.203.945,34 EUR.

 

Dogovor za razvoj regij 2 brez finančne udeležbe MOC (DRR2) projekti

 

Izgradnja regijske kolesarske povezave odsek Celje – Laško za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti ima podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša 5.157.856,00 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 2.280.744,00 EUR, od tega iz EU sredstev ESRR v višini 1.824.595,00 EUR in sredstev RS v višini  456.149,00 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 37.154,00 EUR. Projekt je sofinanciran tudi iz sredstev RS, DRSI v višini 2.839.958,00 EUR.

 

Navezovalna cesta Ljubečna-AC priključek Celje-Vzhod ima podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša 4.470.350,00 EUR. Predvideno je sofinanciranje v višini 3.500.000,00 EUR, od tega iz EU sredstev ESRR v višini 2.280.000,00 EUR in sredstev RS v višini 700.000,00 EUR. Projekt je sofinanciran tudi iz sredstev RS, DRSI v višini 970.350,00 EUR.

 

Transnacionalni projekti

 

GreenerSites se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 318.040,00 EUR. Odobreno je sofinanciranje iz EU sredstev v višini 270.270,25 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 47.769,75 EUR.

 

Energy@School se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 174.981,00 EUR. Odobreno je sofinanciranje iz EU sredstev v višini 148.733,84 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 26.247,16 EUR.

 

IMEAS se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 55.018,10 EUR. Odobreno je sofinanciranje iz EU sredstev v višini 46.765,38 EUR. MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 8.252,72 EUR.  

 

Nekatere najpomembnejše investicije Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v letu 2018:

 • Obnova Muzejskega trga (skupaj 972.000 EUR),
 • Podzemni objekt za prezentacijo arheologije in delni preboji v Staro grofijo na Muzejskem trgu (430.000 EUR),
 • Sistem javne izposoje koles KolesCE (460.000 EUR),
 • Postaja za vozila na stisnjen zemeljski plin (vrednost del je nekaj več kot milijon EUR, od tega je 20 odstotkov evropskega sofinanciranja),
 • Mestni park: dokončana obnova poti vzporedno s Partizansko cesto in zasaditev drevoreda (120.000 EUR),
 • Obnova fasade Celjskega doma (436.230 EUR),
 • Sanacija plazu v Otemni (360.000 EUR),
 • Prva faza komunalne in cestne infrastrukture OZ9 na Ostrožnem za predvideno gradnjo 8-ih individualnih hiš (176.000 EUR),
 • Sanacija zemljine vrtca Aljažev hrib (93.000 EUR),
 • Zamenjava strešne kritine in delna obnova fasade na Muzeju novejše zgodovine Celje (nekaj več kot 130.000 EUR).
 • Mestno pokopališče Celje: postavitev ograje in vrat, obnova historične betonske ograje (65.000 EUR),
 • Gozdovi: obnovljene sprehajalne poti in ceste v gozdovih Miklavških hrib, Srčna pot, Pečovnik (12.000 EUR).

 

Plan v letu 2019:

 • Dokončanje ureditve Muzejskega trga in preboja v podzemni objekt (150.000 EUR),
 • Ureditev regionalne ceste Šmarjeta pri Celju odsek Višnja vas-Celje(predvidena vrednost 2 mio EUR, investitor Direkcija RS za infrastrukturo, delež financiranja MOC 30 odstotkov),
 • Mestni park: ureditev zaledne dostopne poti (vrednost celotne investicije 150.000 EUR),
 • Povečanje rastiščnega mesta platane v Vrunčevi ulici, drevo ima status naravnega spomenika (40.000 EUR),
 • Nadaljevanje obnove fasade Celjskega doma,
 • Mestno pokopališče Celje: izgradnja nadstrešnice pri poslovilnem objektu (100.000 EUR), izgradnja novih žarnih grobov (50.000 EUR), ureditev dostopa za invalide do mesta za raztros pepela (20.000 EUR),
 • Obnova dvorišča Celjski dom (investicija 250.000 EUR),
 • Zamenjava komunalne infrastrukture in igral v treh vrtcih (Ministrstvo za okolje in prostor bo financiralo zamenjavo zemljine na treh vrtčevskih igriščih),
 • Izgradnja novega Mostu na Ulici Marjana Jerina (investicija 110.000 EUR),
 • Nadaljevanje izgradnje komunalne in cestne infrastrukture OZ9 na Ostrožnem za predvideno gradnjo 8-ih individualnih hiš (100.000 EUR),
 • Sanacija plazov na cesti Šmartno Brezova (investicija 400.000 EUR),
 • Izgradnja krožišče na Ljubljanski cesti pri garažni hiši Glazija (100.000 EUR),
 • Sanacija mostu v Trnovljah pri Veterinarski postaji (400.000 EUR),
 • Izgradnja novega mostu na Cesti v Lokrovec (250.000 EUR).

 

V letu 2018 je bilo iz proračuna MOC za investicijsko vzdrževanje cestnega omrežja izvedeno:

 • Dokončanje 2. faze rekonstrukcije lokalne ceste Trnovlje pri Celju – Zadobrova, skupaj obnovljenih 644 m (vrednost opravljenih del je 323.198 EUR z DDV),
 • Dokončanje rekonstrukcije Popovičeve ceste, skupaj obnovljenih 450 m (vrednost opravljenih del 413.416 EUR z DDV),
 • Asfaltiranje ceste Celjska koča – Svetina v dolžini 1400 metrov (vrednost opravljenih del 418.676 EUR z DDV),
 • Obnova dela Trnoveljske ceste v dolžini 500 metrov (pogodbena vrednost 491.903 EUR z DDV).

 

V letu 2019 je v predlogu proračuna MOC za investicijsko vzdrževanje cestnega omrežja predvidenih 1.050.000 EUR:

 • Rekonstrukcija ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo bo na obeh straneh cesta zajemala pločnik in kolesarsko stezo, izvajalec bo večino del končal v letu 2019. Investicija, ki jo vodi Direkcij RS za infrastrukturo, je ocenjena na 2,2 mio EUR. MOC bo prispevala cca. 30 odstotkov potrebnih sredstev,
 • Dokončanje obnove Skaletove ulice,
 • Dokončanje celotne ureditve Trubarjeve ulice,
 • Prestavitev ceste v Slatini,
 • Pločnik Zadobrova in avtobusna postaja (v izdelavi je projektna dokumentacija, MOC bo pristopila k izvajanju projekta v kolikor bodo pridobljena potrebna soglasja lastnikov zemljišč in vsa upravna dovoljenja),
 • Obnova dela makadamskega odseka v naselju Šmartno v Rožni dolini (Kunigunda),
 • Ureditev prehoda za pešce čez državno cesto Ljubečna.

 

Nekatere najpomembnejše investicije Oddelka za družbene dejavnosti v letu 2018:

 • Telovadnica pri I. OŠ Celje (vrednost celotne investicije 3,8 mio EUR, večji del iz proračuna MOC, 72.000 EUR je prispevala Fundacija za šport),
 • Rekonstrukcija podstrešja OŠ Ljubečna (vrednost celotne investicije je 566.646 EUR),
 • Sanacija obzidja in terase na Friderikovem stolpu (nekaj manj kot 200.000 EUR),
 • Sanacija strehe na vrtcu Mehurček (120.612 EUR).

 

Plan v letu 2019:

 • Dokončanje manjšega prizidka pri OŠ Glazija za namen fizioterapije za otroke s posebnimi potrebami (ocenjena vrednost 60.000 EUR),
 • OŠ Hudinja: pridobitev projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja in izvedba javnega naročila za začetek gradnje prizidka (ocenjena vrednost pred pridobitvijo projektne dokumentacije je 1,8 mio EUR),
 • Prenova velike dvorane Slovenskega ljudskega gledališča Celje, parterja, balkona, galerije in foyerja (ocenjena vrednost 700.000 EUR od tega bo 150.000 EUR zagotovilo gledališče),
 • Prenova pohodne ploščadi in terase na medzidju na Starem gradu Celje (cca. 100.000 EUR),
 • Prenova centralne kuhinje v vrtcu Anice Černejeve, enota Mavrica (60.000 EUR).

 

Nekatere najpomembnejše investicije Oddelka za splošne zadeve v letu 2018:

 • Brezžično omrežje na lokaciji Stari grad Celje sestavlja 9 dostopnih točk, povezava do spleta je zagotovljena z radijsko povezavo podjetja Telekom Slovenije (vrednost 12.287 EUR),

– Ureditev novih začasnih prostorov na lokaciji Mariborska 7 za Inkubator Savinjske regije (33.171 EUR).

VIR:MESTNA OBČINA CELJE