Ministri za zdravje EU za pospešen razvoj cepiva proti Covid-19 in njegovo široko dostopnost - savinjska.info

Ministri za zdravje EU za pospešen razvoj cepiva proti Covid-19 in njegovo široko dostopnost

Evropska komisija je v četrtek, 7. maja 2020, pod organizirala neformalno videokonferenco ministrov za zdravje EU. Razprava je bila namenjena pospešitvi razvoja cepiva za COVID-19, načrtu cepljenja na ravni EU, povečanju proizvodnih kapacitet za izdelavo cepiva in izvedbi skupnega javnega razpisa za cepivo na ravni EU. Videokonferenco je vodila komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides, sodelovala pa je tudi komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel ter predstavniki držav članic EU. Slovenijo je zastopala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje dr. Tina Bregant.

Glede stanja skupnih javnih razpisov EU je komisarka Kyriakides pozvala države članice k čimprejšnjemu posredovanju naročil, tako za ventilatorje, laboratorijsko opremo in zaščitno opremo (maske). Vse to bodo namreč države članice v prihodnje potrebovale za zaščito zdravstvenih delavcev in ranljivih skupin ter zagon gospodarskih dejavnosti (turizma) zaradi še vedno veljavnih samozaščitnih ukrepov prebivalcev EU.

V okviru razprave so sodelujoči poudarili pomen razvoja cepiv, zato je treba identificirati in finančno podpreti najbolj obetavne primere verjetnih cepiv ter zagotoviti kritično maso kliničnih in raziskovalnih mrež. Evropska komisija je v stiku s proizvajalci cepiv in proučuje možnosti, da bi združili strokovno znanje in spremljavo tega procesa. Kot je poudarila Kyriakides, je treba po odobritvi cepiva zagotoviti dostopnost in javno podporo večji proizvodnji cepiva v EU, zato bi morali na ravni EU sprejeti celosten načrt cepljenja, ki bo definiral natančne potrebe in zagotovil čim boljši dostop do cepiva.

Države članice so tudi podprle začetek priprave skupnega javnega naročila EU za cepivo in izrazile pripravljenost sodelovanja v razpisu, ob tem so izpostavile predvsem vprašanje pravične distribucije, enakopravnega dostopa in časovnice razdelitve cepiva. Slovenija je izpostavila, da se kot majhna država zaveda številnih prednosti, ki jih ima skupni postopek, to so boljši nakupni pogoji in pravičnejši dostop do cepiv, s tem pa možnost da države članice lažje zadovoljijo potrebe po cepljenju za svoje državljane.

Slovenija pričakuje, da bo z registracijo cepiva na voljo več podatkov, vključno s tem, kolikšno število odmerkov bo potrebno za zaščito, kar bo omogočilo natančnejše načrtovanje. Slovenija je tudi predlagala, da mora biti cepivo za COVID-19 na voljo postopoma, predvsem zaradi količine razpoložljivega cepiva. Slovenija je izpostavila še, da je treba določiti prioritetne skupine za cepljenje, kot so zdravstveni delavci, delavci v kritični infrastrukturi in najbolj ogrožene skupine (oskrbovanci v domovih za starejše, drugi starejši starejši …).

Naslednja videokonferenca srečanja ministrov za zdravje bo potekala 12. maja 2020.

 

VIR: GOV.SI