SVET

Na 4. Skupščini Evropskega zavezništva o umetni inteligenci o EU-LAK sodelovanju

Špansko predsedstvo Sveta EU je organiziralo 4. skupščino Evropskega zavezništva o umetni inteligenci, ki si prizadeva za poglabljanje EU politik in sodelovanja na področju razvoja in uporabe umetne inteligence. Konference se je udeležil nacionalni koordinator za zunanje vidike digitalizacije, umetne inteligence in kibernetske varnosti, veleposlanik Tadej Rupel.

Konferenca je imela pomemben geografski fokus na sodelovanju med EU in državami Latinske Amerike in Karibov (LAK). Veleposlanik Rupel je sodeloval na visokem panelu o krepitvi regulatorne skladnosti med obema regijama in se udeležil delovnega srečanja na temo naslednjih korakov pri izgradnji partnerstva med EU in LAK državami na področju umetne inteligence. Predstavil je slovenske nacionalne izkušnje glede krepitve nacionalnega okvira za razvoj in uporabo umetne inteligence ter slovenske pobude v okviru sodelovanja z LAK regijo.

Veleposlanik je poudaril, da je Slovenija v času predsedovanja Svetu EU leta 2021 aktivno podprla zagon platforme Digitalizacija za razvoj (“D4D”) za LAK regijo, ki je namenjena oblikovanju novih pobud in krepitvi sodelovanja z regijo glede digitalizacije. Slovenija je podprla tudi ustanovitev delovne skupine za umetno inteligenco znotraj D4D platforme, ki jo vodi skupaj s Španijo. Na podlagi visokega dialoga o digitalizaciji, ki sta ga Slovenija in Španija skupaj z Evropsko komisijo in D4D platformo organizirali decembra 2022, sta ti državi oblikovali pobudo za krepitev sodelovanja EU-LAK na področju umetne inteligence, ki je trenutno predmet pogovorov z LAK regijo. Pobuda vključuje štiri stebre možnega prihodnega sodelovanja, ki bodo v kratkem obravnavani tudi na prvem dialogu med EU in LAK glede umetne inteligence, ki bo 27. novembra 2023 potekal v Kolumbiji.

vir: gov.si