Nevladne organizacije

Človekove pravice 

 Invalidi oziroma hendikepirani

Duševno zdravje

Različne posebne potrebe (avtizem, motnje pozornosti, ...)

Svetovanje otrokom & mladostnikom 

Svetovanje državljanom in alternativno reševanje sporov

Nasilje

Trgovanje z ljudmi 

Varna raba interneta

Odvajanje od zasvojenosti

Prostovoljstvo