Občine Savinjske regije

Klikinite na vašo občino.

Občina Solčava Občina Luče Občina Ljubno Občina Gornji grad Občina Rečica Ob Savinji Občina Nazarje Občina Mozirje Občina Šoštanj Občina Šmartno ob Paki Občina Velenje Občina Vransko Občina Braslovče Občina Tabor Občina Prebold Občina Polzela Občina Žalec Občina Dobrna Občina Vojnik Občina Celje Občina Štore Občina Laško Občina Vitanje Občina Zreče Občina Slovenske Konjice Občina Šentjur Občina Dobje Občina Šmarje pri Jelšah Občina Kozje Občina Podčetrtek Občina Rogaška Slatina Občina Rogatec

Savinjska regija ima izjemno strateško lego. Umeščena je v središče Slovenije, skoznjo potekajo pomembne mednarodne cestne in železniške povezave.

Središče regije je Celje, ki skozi svojo bogato zgodovino ohranja pomembno poselitveno, gospodarsko in prometno vlogo.

Regija se od severozahoda proti jugovzhodu razprostira vse od mogočnih Kamniško-Savinjskih Alp ter čudovitih dolin in gozdov Zgornje Savinjske doline, do Šaleškega in s hmeljem rodovitne Spodnje Savinjske doline pa vse do Osrednje Celjskega in Dravinjskega z bogatim Pohorjem ter gričevnatega Kozjanskega in Obsotelja.

Savinjska regija je ena izmed dvanajstih regij Slovenije, po velikosti pa je tretja izmed vseh. Velikost regije: 2.301 km2, kar predstavlja 11,4 % površine Slovenije. V regiji je 253.845 prebivalcev oziroma 12,4 % slovenskega prebivalstva. Največji urbani in gospodarski središči v regiji sta Celje in Velenje.

V Savinjsko regijo je vključenih 31 občin. Status mestne občine imata Celje in Velenje. Za večjo razvojno učinkovitost Savinjska regija uveljavlja delovanje petih subregij:

  • Savinjsko-Šaleška,
  • Spodnje Savinjska,
  • Osrednje Celjska
  • Dravinjska,
  • Obsoteljsko Kozjanska

S tem regija ohranja svojo bogato etnološko dediščino in poudarja raznolikost svojih območij kot razvojno prednost. Svet Savinjske regije, ki ga predstavljajo županja in župani vseh občin, sprejema najpomembnejše družbeno-razvojne odločitve.