SLOVENIJA

Objavljen Program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj za leti 2024 in 2025

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu Republike Slovenije objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za leti 2024 in 2025. Program, za katerega je zagotovljenih 26 milijonov evrov, bo namenjen podpori stanovanjskim projektom lokalnih skladov in občin ter neprofitnih stanovanjskih organizacij.

Republiški sklad je sredstva za program sofinanciranja pridobil iz naslova letošnje dokapitalizacije v višini 25,5 milijona evrov, ki smo jo zagotovili na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Sklad je iz lastnih sredstev za program dodal 0,5 milijona evrov. Celotna vrednost programa sofinanciranja tako znaša 26 milijonov evrov, od katerih bo 16 milijonov evrov namenjenih za ugodna posojila, deset milijonov pa za soinvestitorstvo.

Do sredstev iz Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za leti 2024 in 2025 so upravičeni lokalni stanovanjski skladi in občine ter neprofitne stanovanjske organizacije. Ti akterji se bodo lahko za finančna sredstva potegovali s prijavo stanovanjskih projektov, kot so novogradnje, rekonstrukcije, nakup novih ali rekonstruiranih stanovanjskih enot od tretjega subjekta in sprememba namembnosti stavb.

Ministrstvo za solidarno prihodnost in Stanovanjski sklad Republike Slovenije z objavljenim programom sofinanciranja zagotavljata nadaljnjo podporo razvoju stanovanjskih projektov na lokalni ravni in s tem spodbujata povečanje števila javnih najemnih stanovanj po državi.

Republiški sklad je dokapitalizacijska sredstva v višini 25,5 milijona evrov prejel tudi lani. Sredstva je sklad namenil za pokrivanje stroškov nakupa zemljišč in komunalne opreme pri posameznih projektih, pridobivanje stanovanj in zemljišč z nakupi ter za nadaljnji razvoj novih projektov.

 

vir: gov.si