OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Objavljeni javni razpisi, Kozje, Savinjska regija

Občina Kozje, Savinjska regija, je v tem tednu objavila naslednje javne razpise, ki jih najdete v pod Javni razpisi in objave:
 
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KOZJE V LETU 2023
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KOZJE ZA LETO 2023
 
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA MLADINSKE PROGRAME IN PROJEKTE V OBČINI KOZJE V LETU 2023
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO NA PODLAGI DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE KOZJE V LETU 2023
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KOZJE ZA LETO 2023
 
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI KOZJE V LETU 2023
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK V LETU 2023
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIKLOPA NA TOPLOVODNO OMREŽJE V LETU 2023
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI KOZJE ZA LETO 2023
 
JAVNI POZIV – SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV V OBČINI KOZJE ZA LETO 2023

 

vir: kozje.si