Obnova mostu čez strugo, Polzela, Savinjska regija

Občina Polzela v teh dneh končuje obnovo dveh mostov čez Strugo, in sicer na lokalni cesti »LK 493933« pri kmetiji Mešič na Polzeli.
Projekt za most je izdelalo projektantsko podjetje PPS Prizma, d. o. o., iz Braslovč, gradbena dela pa izvaja gradbeno podjetje MD Gradient, d. o. o., iz Žalca. Vrednost obnovitvenih del znaša nekaj manj kot 50.000 evrov.
V obsegu obnove mostne konstrukcije bo na lokaciji med obnovljenima mostovoma zgrajena tudi armirano betonska pregradna stena in sanirana brežina ob Strugi.

Matjaž Murgelj

VIR:POLZELA.SI