fbpx

Odpravnina ob upokojitvi – kdaj in koliko?

Odpravnina ob upokojitvi je dobra popotnica ob slovesu s trga dela. Veste, v kakšnih primerih in koliko vam je delodajalec dolžan izplačati odpravnine?

Odpravnina ob upokojitvi je obveznost delodajalca. Delodajalec mora delavcu, ki se upokoji in je bil pri njem zaposlen najmanj pet let, po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi izplačati odpravnino. Pisali smo že o spremembah pogojev za upokojitev, ki veljajo v letu 2018.

Če vas čaka le še nekaj let do upokojitve, pa je morda zdaj pravi čas da končno uresničite tudi svojo podjetniško idejo!

>> Zadnja leta pred upokojitvijo so idealen trenutek za izpolnitev podjetniških ambicij – odprite svoj popoldanski s. p.! S. p. imate lahko odprt tudi po upokojitvi, vendar v tem primeru prejemate nekoliko nižjo (delno) pokojnino.

Odpravnina ob upokojitvi – za izračun sta dve možnosti, uporabi pa se tisto, ki je za zaposlenega bolj ugodna:

  • višina dveh povprečnih plač v RS za pretekle tri mesece (trenutno je ta znesek 3.315,35 evra bruto) ali
  • višina dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece.

A pozor, preverite še v kolektivni pogodbi: če kolektivna pogodba, ki na ravni dejavnosti zavezuje vašega delodajalca, določa višjo odpravnino, mora delodajalec izplačati delavcu višjo odpravnino ob upokojitvi.

Neobdavčeno do 4.063 evov

V vseh primerih velja, da je neodavčen in s prispevki neobremenjen le del odpravnine, ki ne presega zneska 4.063 evrov. To določa vladna Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. To pomeni, da se do tega zneska odpravnina ne šteje bodočemu upokojencu ne v dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, niti se do tega zneska od odpravnine ob upokojitvi ne plačajo prispevki za socialna zavarovanja.

Če pa se delodajalec odloči za izplačilo višje odpravnine ob upokojitvi, se znesek, ki presega 4.063 evrov, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Ta znesek je torej vključen v dohodke, od katerih se plača dohodnina, in se od tega zneska odštejejo tudi prispevki za socialna zavarovanja. Ta določila so dobremu računovodji poznana.

Kaj pa, če pri tem delodajalcu delavec ni bil zaposlen pet let? Delodajalec mu lahko vseeno izplača odpravnino ob upokojitvi in do zneska 4.063 evrov ni obdavčena.

Kdaj delavec ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi?

Zaposleni ni upravičen do odpravnine, če se po upokojitvi znova zaposli ali če ima pravico do odpravnine po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta člen določa odpravnino v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali zaradi nesposobnosti. Do odpravnine ob upokojitvi ni upravičen tudi v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Vendar je delavec upravičen do izplačila razlike, če je ta odpravnina nižja od odpravnine ob upokojitvi. Prav tako je upravičen do izplačila razlike, če je znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine.

Ob delni upokojitvi pa je upravičen le do delne odpravnine.

vir:data.si

Inline
Inline