Plače v Sloveniji so pod povprečjem EU – kje so višje, kje nižje?

Plače v Sloveniji so pod povprečjem Evropske Unije. Nas čakajo plačne reforme v Sloveniji? V katerih državah EU imajo najvišje plače? In kje najnižje?

Je razmerje med minimalno in povprečno plačo premajhno?

Minimalna plača 2023 se je nedavno zvišala in po novem znaša 1203,36 evra bruto. Nekateri opozarjajo, da je razmerje med minimalno in povprečno plačo prenizko. Letos bi naj bi bila oblikovana plačna reforma. Za veliko delovnih mest sicer (tako v javnem kot zasebnem sektorju) velja, da je osnovna mesečna plača nižja od minimalne plače. To pomeni, da mora delodajalec doplačati dodatek do minimalne plače. So pa osnovne plače v Sloveniji vseeno pomembne. Osnova za izračun dodatkov je namreč osnovna plača, ki je navedena v pogodbi o zaposlitvi. Napoveduje se, da bi se tako v javnem kot zasebnem sektorju osnovne plače, ki so nižje kot minimalna plača, zvišale na raven minimalne. V zasebnem sektorju se to lahko uredi tako, da se spremenijo kolektivne pogodbe.

Plače v Sloveniji pod povprečjem EU

Podatki Eurostata kažejo, da se plače v Sloveniji nekoliko pod povprečjem Evropske Unije. Podatki iz leta 2021 kažejo, da je bil znesek povprečne letne bruto plače v Sloveniji 28.765 evrov. To je skoraj 5.000 evrov manj kot je povprečje v EU. To znaša 33.511 evrov.

Plače v Sloveniji nižje od plač v desetih članicah EU

Po podatkih evropskega statističnega urada (iz leta 2021) imajo najvišje plače v EU v Luksemburgu. Povprečna letna bruto plača je tam znašala 72.247 evrov. Sledita Danska (63.261 evrov) in Irska (50.347 evrov). Več kot 40.000 evrov letne bruto plače imajo še v Belgiji, Avstriji, na Švedskem, v Nemčiji, na Finskem in v Franciji. Pred Slovenijo pa je še Italija. Tam je letna bruto plača 29.951 evrov.

Kje pa so nižje plače?

Slovenija se je na lestvici uvršča na 11. mesto. Kot že omenjeno je znesek povprečne plače v Sloveniji leta 2021 znašal 28.765 evrov. Plače v Sloveniji so v povprečju višje kot v 15 državah članicah EU. Nekaj nižjo plačo imajo v Španiji (dobrih 28 tisoč evrov) in na Malti (dobrih 27 tisoč evrov). Več kot 20 tisoč evrov na leto v povprečju zaslužijo še na Cipru, v Litvi in Estoniji. Med 15 in 20 tisoč evrov zaslužijo na Portugalskem, v Latviji, na Češkem, Hrvaškem, Slovaškem in v Grčiji. Manj kot 15 tisoč evrov pa na Poljskem, v Romuniji in na Madžarskem. Na zadnjem mestu pa je Bolgarija. Tam je bila povprečna bruto letna plača 10.345 evrov.

 

vir: data.si