OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Projekt Donirana hrana – pilotni projekt, dobra praksa in zgled, Celje, Savinjska regija

Projekt Donirana hrana uspešno deluje že od leta 2013. Danes hrano, ki jo vsakodnevno donira 14 trgovin, razdeljujemo 330 osebam. Projekt Donirana hrana, ki ga izvaja Javni zavod Socio v sodelovanju z Lions klubi v Celju in Mestno občino Celje, je pilotni, prvi takšen projekt v Sloveniji. Danes jih je v Sloveniji 30.  
 
Donirana hrana je predvsem dnevno sveža in predpakirana hrana, ki ji rok uporabe poteče ob polnoči istega dne ali v prihodnjih dneh. Ob začetku projekta so članice Lions kluba Mozaik Celje dnevno, vsak večer dostavljale hrano v Zavetišče za brezdomce Celje, kjer so jo naslednje jutro razdelili uporabnikom in otrokom iz različnih programov.

Donirana hrana Celje 1 of 1 11 

Ker je donirana hrana kmalu presegla količine za uporabnike Zavetišča, Materinskega doma, Varne hiše, Kriznega centra za mlade in nekaterih družin, smo želeli hrano deliti tudi med ostale občanke in občane, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Mestna občina Celje je JZ Socio v brezplačno uporabo dodelila prostor v bivši tehnični šoli na Kidričevi 3, kjer je bila aprila 2014 odprta prva razdelilnica hrane v Sloveniji za razdeljevanje donirane hrane. Članice Lions Kluba Mozaik Celje so zbrale denar in kupile dva rabljena avtomobila za dostavo hrane v razdelilnico.  

 
V projektu so zaposleni štirje javni delavci in vodja projekta, ki vsak večer prevzamejo hrano v štirinajstih trgovinah. Pripravijo pakete hrane, ki jih naslednje jutro razdelijo upravičencem. Seznam upravičencev pripravi strokovna služba CSD Celje, s katero lepo sodelujemo. V začetku delovanja je bilo v letu 2013 povprečno število oseb, upravičenih do donirane prehrane, 58, v letu 2022 je bilo teh oseb 269, v letu 2023 pa jih je že 330. Med prejemniki so tudi begunci iz Ukrajine.
Pomagati želimo vsem, katerih dohodki ne zadostujejo, da bi si lahko kupili dovolj hrane in hrano primerne kakovosti. 

Razdelilnica hrane Celje 30 of 31

Zaposleni v projektu znajo prisluhniti ljudem, so empatični, imajo pozitiven odnos do ljudi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi problemi, težavami in stiskami. Ljudje so tako deležni ne le hrane, temveč tudi prijazne besede.

Poleg tistih, ki donirano hrano prevzamejo v razdelilnici, prihajajo po hrano tudi iz Zavetišča za brezdomce Celje, iz Materinskega doma Celje, terenski delavci Socia pa razdeljujejo donirano hrano tudi odvisnikom na terenu. Občasno doniramo večje količine hrane Zavetišču za brezdomce Želva Žalec, društvu Generator, Mali hiši Pilštanj in Javni kuhinji Celje.
 
V razdelilnici so lani razdelili 130 ton hrane iz 13 trgovin (trgovci: Mercator, Tuš, Spar, Lidl in Hofer). Vrednost razdeljene hrane je presegla 500.000 evrov. Pred kratkim se je projektu pridružila še nova mestna trgovina Spar, kar je že štirinajsta trgovina v Celju. Nekatere manjše trgovine in pekarne donirajo občasno in niso vštete v prej navedeno količino razdeljene hrane.
Posebej se želimo zahvaliti zaposlenim v trgovinah in pekarnah, ki vsak dan skrbno pripravljajo pakete hrane, ki jih nato lahko razdelimo med ljudi. 

Lani je JZ Socio s pridobljenimi sredstvi na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in donacijo Lions kluba Celje nabavil hladilno komoro, kar je velikega pomena za obstojnost živil. Letos spomladi so v razdelilnici hrane pridobili tudi klimatsko napravo. 
 
Projekt Donirana hrana je velikega pomena za Mestno občino Celje, socialno ogrožene družine in posameznike, število uporabnikov pa se ves čas povečuje. S projektom tudi pomembno pripomoremo k zmanjševanju količin zavržene hrane. 

 

vir: moc.celje.si