fbpx

Redarji zatikajo kazni za prekršek, ki ga morda sploh ni!

Redarji za takšno situacijo v prometu pišejo kazni, a odgovori s policije in ministrstva dajejo vedeti, da neupravičeno.

Na Forum.Over.Net je nekdo izpostavil naslednji primer: “Zanima me ali lahko dobiš kazen, če je vozilo parkirano v parkirnem boksu v kontra smer. Obrazložitev redarstva pa 5. odstavek 65. člen ZPrCP, da je vozilo parkirano na desni strani vozišča v nasprotni smeri vožnje, pa čeprav je pravilno parkirano?”

Avtor je prejel obvestilo o prekršku s kaznijo 40 evrov. Katero (med)občinsko redarstvo mu je napisalo kazen, ni navedel.

Omenjeni peti odstavek omenjenega petega člena navaja zgolj kazni, žal iz sporočila na forumu ni razbrati, na kršitev točno katerega pravila so se pri redarstvu sklicevali pri pisanju kazni. Omenjeni 65. člen, ki govori o ustavljanju in parkiranju, namreč v nobenem od šestih odstavkov ne govori o parkiranju v enosmerni ulici, razen v delu, ki pravi: “Na enosmerni cesti je dovoljena ustavitev ali parkiranje na obeh straneh smernega vozišča.”

Prav tako zakon piše: “Če so parkirna mesta označena s predpisanimi označbami na vozišču ali na drugi prometni površini, je dovoljena ustavitev ali parkiranje le v skladu s temi označbami.”

Obvestilo o prekršku | Avtor: Boštjan Tacol BOŠTJAN TACOL

“Ni predpisano, kako mora biti vozilo parkirano”

Za tolmačenje, ali je redar upravičeno oglobil voznika, ker je imel avto obrnjen v nasprotni smeri, ali pa je morebiti prekoračil svoja pooblastila, smo vprašali policijo.

Na policiji so v odgovoru dali vedeti, da napačno obrnjen parkiran avto po zakonu še ni nujno podlaga za kaznovanje, a so nas napotili dalje na ministrstvo za infrastrukturo kot avtorja in razlagalca zakonodaje.

Tam pa so pojasnili, da ZPrCP “ne predpisuje, kako mora biti vozilo parkirano (naravnost, vzvratno …), temveč le, da mora biti parkirano skladno s predpisanimi označbami na vozišču (torej znotraj narisanih označb na vozišču).”

Kot dodajajo na ministrstvu, bi bil voznik avtomobila glede na opisano situacijo lahko kaznovan le, če je bil storjen prekršek vožnje v napačno smer po enosmerni ulici “in ga je neposredno zaznala pooblaščena uradna oseba.” Z drugimi besedami: če voznik vozi v napačni smeri po enosmerni ulici, mora redar ali policist pred izdajo kazni to videti na lastne oči.

Da takšno deljenje kazni za “kontra” parkiranje s strani redarjev ni osamljeno, pričajo številni zapisi in vprašanja na forumih.

Kaj lahko stori voznik, ki za tak primer prejme obvestilo o prekršku na vetrobranskem steklu? Če bo pohitel in plačal polovičko, ničesar več. Če pa bo znotraj roka vložil vlogo za sodno varstvo, bo o morebitnem preseganju redarskih pooblastil v nadaljevanju postopka presojalo sodišče.

VIR:ZURNAL24.SIAVTOR:Andrej LebanFOTO:BOŠTJAN TACOL, ŽURNAL24

Inline
Inline