SLOVENIJASVET

Slovenija pristopila k skupni izjavi o izvajanju mednarodnega okvira za poročanje o kriptosredstvih

Slovenija je v luči potrebe po učinkovitem globalnem sistemu avtomatične izmenjave informacij o kriptosredstvih, ki bo prispeval tudi k zajezitvi davčnih goljufij, pristopila k skupni izjavi glede izvajanja novega mednarodnega standarda o avtomatični izmenjavi informacij na tem področju.

Omenjeni standard, ki ga je razvila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), je del okvira za poročanje o kriptosredstvih (angleško Crypto-Asset Reporting Framework – CARF), isto vsebino pa določa tudi pravkar sprejeta novela direktive o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja.

CARF je bil razvit ob upoštevanju hitre rasti trga kriptosredstev in predvideva sporočanje davčnih informacij o transakcijah v kriptosredstvih na standardiziran način. Tako se te informacije vsako leto avtomatično izmenjujejo z jurisdikcijami rezidentstva davčnih zavezancev.

Namen skupne izjave jurisdikcij, h kateri je pristopila tudi Slovenija, je hiter prenos CARF v nacionalno zakonodajo ter dosledno in pravočasno izvajanje CARF s pričetkom izmenjave teh informacij v letu 2027. To bo prispevalo k pravilnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti in zajezitvi davčnih utaj, ki zmanjšujejo javne prihodke in povečujejo breme za tiste, ki plačujejo davke.

 

 

 

 

vir: gov.si