Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA SAVINJSKA.INFO

 

Glavni odgovorni urednik spletnega portala Savinjska.info je Milanko Balaban (Agencija 003, Milanko Balaban s.p.)
dosegljiv na email: urednik@savinjska.info ali mob.: 031/777-774

 
OPOZORILO: 
Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih 
splošnih pogojih uporabe vsebin/storitev spletnih strani, portala Savinjska.info. Z registracijo oz. 
prijavo v uporabniške strani savinjska.info , se strinjate z navedenimi splošnimi pogoji.

V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, vam uporabo portala odsvetujemo.

 
Splošni pogoji uporabe vsebin/storitev portala Savinjska.info:
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
 
Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala savinjska.info se nanaša na pogoje 
uporabe vsebin/storitev na spletnih straneh portala savinjska.info ter predstavlja pravno veljaven in 
zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani portala savinjska.info.
 
Ponudnik spletnih strani portala savinjska.info, si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela 
portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.
 
Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal savinjska.info
neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki 
jih zagotavlja portal savinjska.info, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.
 
2. DEFINICIJE POJMOV 
Ponudnik, skrbnik spletnih strani portala savinjska.info je podjetje Agencija 003, Milanko Balaban s.p., Čopova ulica 4, 3310 Žalec, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).  
 
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala savinjska.info in ga na kakršen koli način 
uporablja (v nadaljevanju uporabnik). 
 
Član portala savinjska.info je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v portal savinjska.info. 
 
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, 
pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.
 
AVTORSKE PRAVICE 
 
Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu savinjska.info dovoljuje podjetju Agencija 003, Milanko Balaban s.p., javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v upravljanju podjetja Agencija 003, Milanko Balaban s.p., in njej povezanih pravnih oseb, da si katera koli tretja oseba na portalu savinjska.info vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira.
 
Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami portala savinjska.info ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala savinjska.info, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.
 
Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh savinjska.info so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Agencija 003, Milanko Balaban s.p. oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.
 
3. OPIS PORTALA SAVINJSKA.INFO
 
Savinjska.info je regijski portal, ki stremi k obveščanju in povezovanju notranje populacije ter
razvoju in prepoznavnosti Savinjske regije.
 
S svojo interaktivnostjo in neprestanim razvojem se uvršča med največje regijske portale v Sloveniji, 
saj daje možnost učinkovitega oglaševanja na vseh napravah, učinkovite prodaje, hitrejše zaposlitve, 
hitrega obveščanja, interaktivno diskutiranje v mnogih kategorijah, odgovore na strokovna vprašanja, 
poslušanje glasbe v živo, možnost pisanja člankov itn..
 
4. DOSTOPNOST PORTALA SAVINJSKA.INFO
Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do 
krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portala savinjska.info zaradi tehničnih razlogov 
vzdrževanja in zamenjave opreme.
 
Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev
dostopa do spletnih strani portala savinjska.info. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob
morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih
motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višji sili.
 
5. NAČIN DOSTOPA 
 
Uporaba in dostop do spletnih strani portala savinjska.info sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v 
primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu 
zlorab, navedenih v 10. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vsebin portala 
savinjska.info na posamezno geslo. 
 
Morebitne spremembe v načinu dostopa bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh 
portala savinjska.info. 
 
Uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga s pisnim obvestilom na aktualne e-poštne 
naslove (navedene na portalu), prekine članstvo na portalu Savinjska.info.
 
6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST 
 
Za uporabo vsebin objavljenih na savinjska.info ni starostnih omejitev. Članstvo na portalu savinjska.info
je namenjeno vaši lastni uporabi.
 
Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate
pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače 
preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli 
nezakonite namene. 
 
Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, 
je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo. 
 
DRUGA PRAVILA UPORABE 
 
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi 
upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu savinjska.info.
 
7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM 
 
Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v 
skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.
 
Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev, možne zlorabe. Ponudnik storitev
bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena
navodila in pogoji za uporabo storitev.
 
8. MODERIRANJE FORUMOV/KOMENTARJEV/KLEPETOV 
Registrirani uporabniki lahko komentirate vsebine na portalu savinjska.info, lahko sodelujete v 
diskusijah, skupinah. Komentarje/diskusije/klepete uredništvo portala moderira. 
 
Ustava Republike Slovenije vsakomur zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede 
na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino. 
 
Prav tako je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter 
razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Ustava prepoveduje 
vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. 
 
Kazenski zakonik kot kazniva dejanja opredeljuje razžalitev, obrekovanje, žaljivo obdolžitev, 
opravljanje, očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja, sramotitev Republike Slovenije, 
sramotitev tuje države ali mednarodne organizacije, sramotitev slovenskega naroda ali narodnih 
skupnosti, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. 
 
Za vsebino in naslove komentarjev so odgovorni avtorji sami. Uredništvo portala savinjska.info bo 
pomagalo pri ugotavljanju identitete avtorjev komentarjev, če bodo to zahtevali pristojni organi. 
 
Moderirani bodo vsi komentarji/klepeti/forumi, ki: 
 
• bodo očitno zmotili, izzivali, napadali ali žalili druge; 
• so rasistični, seksistični, homofobični, seksualno eksplicitni, žaljivi ali kako drugače sporni; 
• kršijo zakone ali spodbujajo protizakonite dejavnosti; 
• oglašujejo izdelke ali storitve za dobiček ali kakšno drugo korist komentatorja; 
• so napisani na način, iz katerega je jasno, da uporabnik prevzema identiteto nekoga drugega; 
• vključujejo kontaktne podatke, kot so telefonska številka, poštni ali elektronski naslov; 
• vsebujejo povezave na druge strani, ki niso v skladu z našo uredniško politiko; 
• opisujejo ali spodbujajo aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost ali dobrobit drugih; 
• jih uporabniki vidijo kot nezaželene oziroma spam (sem sodijo ponavljajoče se objave z enako 
ali podobno vsebino); 
• očitno niso vezani na temo, nakazano v članku ali drugih komentarjih. 
 
9. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI 
 
9.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, 
druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske 
pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno 
avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu.
 
Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Organizator si pridržuje
pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi. 
 
9.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačno 
prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer 
materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo 
avtorsko delo.
 
Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do
posredovane vsebine.
 
Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in
interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi
pravicami za kopiranje, razširjanje, javno priobčitev in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali
navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji.
 
Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki 
so v upravljanju podjetja Agencija 003, Milanko Balaban s.p. ali njemu povezanih oseb. 
 
9.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli 
spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošlje vsebino, ki je zaščitena v skladu z 
Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, 
organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine ne 
odgovarja. 
 
9.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z 
vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih, ki jih upravlja
podjetje Agencija 003, Milanko Balaban s.p. ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije, tudi
če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo
odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave. 
 
9.5 Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila. 
 
10. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 
 
Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno
za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
 
Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, 
tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi 
spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo 
shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko 
shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na
 
S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, 
vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih 
podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh 
podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi 
dali na razpolago.
 
Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi
podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 
11. ZAVRNITEV ODGOVORNOST 
 
Uporabnik se mora zavedati, da: 
1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih 
delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti. 
 
2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica 
napačne uporabe in neznanja uporabnika. 
 
3. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik. 
 
4. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. 
Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps. 
 
5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih 
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile 
delovanje storitev. 
 
6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala savinjska.info, 
katere avtorji so uporabniki spletnih strani portala savinjska.info. 
 
7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.
 
13. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA: 
 
• storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali 
dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo, 
 
• v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina 
izražanja, 
 
• ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb, 
 
• storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so 
določeni v teh pogojih, 
 
• ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične 
osebe, 
 
• ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov, 
 
• ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo, 
 
• ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani 
portala savinjska.info, 
 
• ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, 
onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni 
opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
 
14. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV 
 
Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov portala savinjska.info, pridobival, 
hranil in drugače obdeloval za naslednje namene: 
 
• vodenje baze registriranih uporabnikov; 
 
• administracijo spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; 
omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru 
tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
 
• statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno 
časovno enoto ipd.);
 
• obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo spletne 
strani portala savinjska.info, ki so v upravljanju podjetja Agencija 003, Milanko Balaban s.p. ali njej povezanih 
oseb, po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...), 
 
• občasno obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...) o 
ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih 
poslovnih partnerjev spletnih strani, ki so v upravljanju podjetja Agencija 003, Milanko Balaban s.p. ali njej 
povezanih oseb, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino.
 
Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na 
preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil.
 
Morebitne odjave uporabnik pošlje na na email naslov urednik@savinjska.info
 
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v 
nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.
 
Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno 
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.
 
15. REKLAMACIJE 
Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu urednik@savinjska.info.
 
Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili
delovanja in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične
in/ali vsebinske reklamacije. 
 
Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za 
reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, 
ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih 
bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. 
 
Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije 
posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z 
delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.
 
16. KRŠENJE POGOJEV 
 
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju 
z njimi, onemogoči dostop do portala savinjska.info. 
 
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz 
malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime. 
 
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, 
zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
 
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala savinjska.info s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku 
storitev z e-pošto na naslov urednik@savinjska.info ali pisno na naslov
Agencija 003, Milanko Balaban s.p., Čopova ulica 4 , 3310 Žalec.
 
17. SPREMEMBE 
 
Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
 
Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili.
 
V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo 
portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in 
dopolnitvami strinja.
 

18. GDPR UREDBA PO 25.5.2018 (NOV ZAKON IN PRAVICE ZA UPORABNIKE SPLETNIH STRANI) OBVEZNO SI PREBERITE

 
S klikom na gumb »Pošlji« sporočilo potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji uporabe spletne strani www.savinjska.info. Ti pogoji vključujejo spremljanje vaših aktivnosti in zanimanj z namenom zagotavljanja točnejših vsebin. Dajete izrecno privolitev, da lahko podjetje ki upravlja stran savinjska.info Agencija 003, Milanko Balaban s.p., Čopova 4, 3310Žalec., vse posredovane vpisane osebne podatke obdeluje z namenom ugotavljanja vašega zanimanja za storitve in blog objave ter kontaktiranja v zvezi z njimi preko elektronske pošte ali telefona, ne glede na to, ali so vezani na GDPR ali ne. Prav tako potrjujete, da ste seznanjeni z svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki ter, da lahko svoje dovoljenje kadarkoli pisno prekličete.
 

Uradna oseba podjetja je Milanko Balaban, dosegljiv na elektronskem naslovu: urednik@savinjska.info.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Milanko Balaban, dosegljiv na elektronskem naslovu: urednik@savinjska.info.

 

19.Prijava na E-NOVICE spletne spletne strani www.savinjska.info

S klikom na gumb Prijava dajete privolitev za pošiljanja novic na vaš elektronski naslov najmanj 3krat tedensko. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali odgovorno in spoštljivo.

  1. Katere podatke zbiramo: Poleg podatkov v vnosnem polju se bo zabeležil IP-naslov računalnika, iz katerega ste naredili prijavo, nadalje pa se bodo zbirali še časi odpiranja poslanih sporočil.
  2. Kakšen je namen zbiranja: podatke zbiramo za namen pošiljanja novic spletne strani www.savinjska.info ali za namen pošiljanja novic poslovnih partnerjev spletne strani www.savinjska.info in Agencija 003, Milanko Balaban s.p., Čopova ulica 4, 3310 Žalec.
  3. Koliko časa bomo podatke zadrževali: V kolikor boste naše novice prebirali, bomo vaše podatke hranili dokler ne boste zahtevali izbrisa oziramo dokler se ne boste odjavili.
  4. Kje lahko prekličete soglasja in zahtevate izbris, izpis ali spremembo: to lahko naredite tako, da nam pišete na naš email naslov urednik@savinjska.info ali kliknete povezavo za odjavo v nogi katere koli e-pošte ali pišete na naslov Agencija 003, Milanko Balaban s.p., Čopova ulica 4, 3310 Žalec.
  5. S kom bomo vaše osebne podatke delili: vaših osebnih podatkov ne bomo delili z nikomer.

Za izvajanje avtomatiziranega e-mail marketinga uporabljamo platformo MailChimp. S prijavo na naše e-novice soglašate, da bodo posredovani podatki preneseni v obdelavo tudi sistemu MailChimp v skladu z njihovim pravilnikom o zasebnosti in splošnimi pogoji.