Dražba stanovanjske hiše z gospodarskim poslopjem

ID 3938

Vrsta predmeta
Hiša
Ocenjena vrednost
NP
Izklicna cena
67.562,26 EUR
Varščina
6.756,22, rok vplačila: 29.05.2018
podrobneje pri opisu postopka
Lokacija predmeta
Spodnje Tinsko 13, 3223 Loka pri Žusmu
Ident. oznaka
NP

Opis

V sklop 1 dolžnikovega nepremičnega premoženja spadajo sledeče zemljiške parcele:

– parcela 244, k.o. (1227) Tinsko, ID znak parcela 1227 244,

– parcela 248/1, k.o. (1227) Tinsko, ID znak parcela 1227 248/1,

– parcela 248/2, k.o. (1227) Tinsko, ID znak parcela 1227 248/2,

– parcela 249/1, k.o. (1227) Tinsko, ID znak parcela 1227 249/1,

– parcela 249/2, k.o. (1227) Tinsko, ID znak parcela 1227 249/2,

– parcela 249/3, k.o. (1227) Tinsko, ID znak parcela 1227 249/3,

– parcela *33, k.o. (1227) Tinsko, ID znak parcela 1227 *33, vse last dolžnika do celote.

Sklop 2 – Parcela 204/1- kmetijsko zemljišče, k.o. 1227 – Tinsko Parcela št. 204/1 v izmeri 3.398 m2 je kmetijsko zemljišče in se uporablja kot njiva. Leži na n. m. v. 218 m z naklonom 2,9 % oziroma 50 ter je orientirana na jug.

Sklop 4 – Parcela št. 62/1- gozd in parcela št. 65 – kmetijsko zemljišče, k.o. 1227- Tinsko

Stanovanjska hiša (po podatkih GURS zgrajena leta 1978) je dvostanovanjski objekt klasične masivne izvedbe. Etažnost objekta je K+P+M. V kletni etaži, ki je v nivoju terena so: hodnik s stopniščem, garaža, klet, kuhinja, kotlarna, pralnica in stranišče. Tlak v garaži, kurilnici in kleti je beton, brez estriha. V ostalih prostorih je po tleh položena keramika. Notranja vrata so lesena, podboji in krila so masivni. Stavbno pohištvo je delno leseno, delno plastično. V pritličju in v mansardi je stanovanje, v katerega sodnemu cenilcu ni bil omogočen vpogled. Dostop do stanovanja je iz verande ali po notranjem stopnišču iz kleti. Dostop do stanovanja v mansardi je iz kleti ter iz dodatnega vhoda na južni strani objekta. V objektu so izvedene inštalacije elektrike, vodovoda, odtokov in centralnega ogrevanja na peč postavljeno v kleti. Objekt toplotno ni izoliran, zaradi slabih hidroizolacij pa se pojavlja vlaga v zidovih. Objekt je slabo vzdrževan. Vezano na to sodni cenilec ugotavlja, da so bila dotrajana okna zamenjana z novimi, plastičnimi okni, drugih investicijskih vlaganj pa ni bilo. Sodni cenilec je povzel še sledeče podatke iz katastra stavb: neto tlorisna površina 201,10 m2 , uporabna površina 135,20 m2 .

Gospodarsko poslopje (po podatkih GURS zgrajeno leta 1974) leži vzhodno od stanovanjske hiše in ga sestavljata skladiščni del in hlev. Skladiščni del in hlev sta pretežno masivne izvedbe delno lesena, zidovi so zidani pretežno z betonsko opeko, delno z glineno opeko ter so neometani. V pritličnem zidanem delu je hlev, v nadstrešnici je skladišče, v drugi etaži je strojna lopa. Streha je dvokapnica, z lesenim ostrešjem. Objekt je priključen na električno omrežje in vodovod. Objekt je nevzdrževan in dokaj v slabem stanju. Sodni cenilec je povzel še sledeči podatek iz katastra stavb: neto tlorisna površina 201,10 m2 .

Dražba z višanjem cene

ID 3113

Vrsta dogodka
Dražba z višanjem cene
Opravilna številka
3860/2016
Dolžnik
fizična oseba
Upravitelj
Jerneja Pečoler
Čas dražbe ali rok za oddajo ponudb
30.05.2018 13:00
Kraj dražbe (ali naslov za ponudbe)
Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

Opombe

Dodatne informacije v zvezi s premoženjem, ki je predmet prodaje, so na voljo na telefonski številki
upraviteljice 031 596 414 ali preko elektronske pošte pecoler.jerneja@gmail.com, in sicer vsak delovni
dan med 15.00 in 16.00 uro.

Razpis dražbe najdete na spletnih straneh AJPES (25.04.2018  ob 14:10).

Varščina

Višina
je navedena pri posameznem predmetu
Rok vplačila
29.05.2018
Opombe
Na transakcijski račun stečajnega dolžnika številka SI56 0486 0026 0447 906, odprt pri Nova Kreditna banka, d.d.

vir:www.drazba.finance.si