OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Tradicionalna spomladanska čistilna akcija Mestne občine Celje, Savinjska regija

Za lepše mesto in krepitev čuta odgovornosti do narave, okolja in skupnosti 
 
S toplejšim vremenom se prebuja narava, pomlad vstopa na velika vrata, to pa je tudi čas za tradicionalno akcijo čiščenja okolja v Mestni občini Celje. Njen namen je, da s skupnimi močmi naše mesto naredimo še lepše in okrepimo čut za odgovornost do narave, okolja in skupnosti. Spomladanska čistilna akcija ima vsako leto večji odziv in privabi veliko prostovoljcev, letošnjo pa bomo izvedli 12. in 13. aprila.  

Projekt vsako leto pripravimo v sodelovanju s stalnimi partnerji – vrtci in šolami, mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, društvi in organizacijami ter javnimi zavodi in javnimi podjetji, pri čemer ima še posebno vlogo družba Simbio, ki s svojimi dejavnostmi dnevno skrbi za čisto Celje. 
 
Prvi dan čistilne akcije, v petek, 12. aprila, bodo okolico svojih ustanov čistili otroci iz vrtcev ter učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol. Ta dan je čistilna akcija namenjena predvsem tudi prostovoljcem iz celjskih javnih zavodov in javnih podjetij. 
 
V soboto, 13. aprila, pa bo čistilna akcija potekala v vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, tako da vljudno vabimo občanke in občane, da se nam pridružijo pri čiščenju okolja. 
 
Čistilna akcija bo oba dneva potekala od 9. do 12. ure (prvi dan za javna podjetja in zavode do 14. ure), v primeru slabega vremena pa jo bomo izvedli 19. in 20. aprila 2024.
foto3 2023
Podatke o zbirnih mestih in ostale pomembne informacije za izvedbo sobotne čistilne akcije bodo zagotovili koordinatorji krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki bodo pripravili obvestila o čistilni akciji na območju KS in MČ. Prav tako bodo poskrbeli za sprejem prostovoljcev, koordinacijo odlaganja zbranih odpadkov, prevzema vreč in rokavic. Po končanem čiščenju bodo lahko prostovoljci vreče z zbranimi odpadki odložili ob ekoloških otokih ali na drugih dogovorjenih in primernih mestih, kjer jih bodo prevzeli delavci Simbia in jih odpeljali v center za ravnanje z odpadki (RCERO). 
 
Ob tem opozarjamo, da čistilna akcija ni namenjena zbiranju odpadkov od obrezovanja dreves, urejanja zelenih površin ali kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Občani lahko oddajo kosovne odpadke vse leto brezplačno v zbirni center v Bukovžlaku.
 
V lanski spomladanski čistilni akciji smo zbrali skupaj 4940 kg odpadkov. 
 
 
vir: moc.celje.si