SVET

Tudi v Sloveniji v veljavi Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov

Z včerajšnjim dnem je v Sloveniji stopila v veljavo Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (v nadaljevanju konvencija Medicrime), ki nadgrajuje obstoječi evropski pravni red z obveznostjo inkriminacije ponarejanja medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanj.

Konvencija Medicrime je prvi mednarodni instrument mednarodnega kazenskega prava, ki inkriminira ponarejanje medicinskih izdelkov, med katere sodijo zdravila, medicinski pripomočki in drugi izdelki za podporo zdravju, ter druga podobna kazniva dejanja, kadar so storjena naklepno (promet s ponarejenimi medicinskimi izdelki, ponarejanje dokumentov, izdelava, promet na debelo in drobno, posredovanje pri dobavi ali dajanje v promet zdravil brez ustreznih dovoljenj in medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev o skladnosti ter pregon nezakonite uporabe dokumentov. 

Namen konvencije je varovanje zdravja ljudi in njihove pravice do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil ter boj proti organiziranemu kriminalu na tem področju. Ratifikacija Medicrime konvencije pomeni dopolnitev pravnega reda na področju tovrstnega kriminala in s tem povezanega pregona.

Na spletni strani originalen.si lahko pridobite več informacij o problematiki ponarejanja in piratstva na splošno.

 

VIR: GOV.SI