SLOVENIJA

Ugodna posojila za podjetja s slabšo uspešnostjo zaradi vojne v Ukrajini

Ljubljana, 11. aprila – Podjetja vseh velikosti, ki se soočajo z negativnimi posledicami pri poslovanju zaradi razmer v Ukrajini, lahko pri SID banki zaprosijo za ugodna posojila. Skupaj je za ukrep na voljo 50 milijonov evrov, posamezno posojilo pa se lahko giblje od 100.000 do dveh milijonov evrov. Vloge bodo v SID banki začeli sprejemati v četrtek.

 

Cilj ukrepa je v krizi prizadetim podjetjem olajšati in poceniti dostop do dolžniškega financiranja s ponudbo kreditov z obrestnimi merami, nižjimi od tržnih obrestnih mer, so sporočili iz SID banke.

Ukrep so pripravili v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. S sredstvi v višini 50 milijonov evrov bodo lahko poleg tehnoloških investicij financirali tudi druge investicije ali obratna sredstva podjetij, prizadetih zaradi ukrajinske in energetske krize.

Financiranje bo namenjeno podjetjem, ki se jim posledice krize odražajo na glavni dejavnosti. Kot primere možnih posledic v SID banki naštevajo motnje v dobavnih verigah, neporavnana plačila iz Rusije ali Ukrajine, povečana tveganja kibernetskih napadov ter povečanje stroškov in/ali zmanjšanje količin dobavljenih primarnih proizvodov, surovin in energentov.

Najnižji znesek financiranja znaša 100.000 evrov, doba kreditiranja bo najmanj dve leti in največ 12 let, obrestna mera pa bo nižja od referenčne. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge bodo lahko s posojilom krili 85 odstotkov naložbe v obratna sredstva ali financirali izvedbo naložbe na območju Slovenije.

Ukrep bo izveden na podlagi dodatka k pogodbi o financiranju in izvajanju ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013, ki sta ga ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter SID banka sklenila 29. marca. S tem bo SID banka zagotavljala ponudbo ugodnih kreditov za financiranje podjetij, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza, kot določa zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

 

vir: STA