OBČINE SAVINJSKE REGIJE

VABILO NA 2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA, SAVINJSKA REGIJA

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, Savinjska regija, ki bo v četrtek, 19. januarja 2023, ob 18. uri v Kulturnem domu Dobrna.

Predlog dnevnega reda:

1.      Potrditev zapisnika  konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.      Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Novi grad.

3.      Imenovanje odborov in komisij Občinskega sveta Občine Dobrna.

4.      Imenovanje Nadzornega odbora Občine Dobrna.

5.      Informacija o imenovanju podžupanov Občine Dobrna.

6.      Pobude in vprašanja.

7.      Razno.

 

VABILO IN GRADIVO

 

vir: dobrna.si