OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Več umetnosti v vrtcih in šolah za bolj celovit razvoj otrok in mladih, Celje, Savinjska regija

V Narodnem domu v Celju smo včeraj gostili ravnateljice celjskih vrtcev ter glasbene in likovne pedagoge osnovnih in srednjih šol Mestne občine Celje. Namen srečanja je bil pogovor o programih, ki bi podprli kurikularni proces v vrtcih in šolah na področju umetnosti ter prispevali k sistematični skrbi za razvoj občinstev v Celju. 

Foto2

Včerajšnje srečanje lahko umestimo med prizadevanja v sklopu aktivnosti, ki jih Mestna občina Celje izvaja za uresničevanje Trajnostne strategije za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje. Verjamemo namreč, da lahko tudi z rednim in pogostim vključevanjem umetnosti (razstave, glasbene in likovne delavnice, glasbene matineje, izobraževanja za učitelje) v vsakdanje življenje vrtčevskih otrok, učencev in dijakov ustvarjamo spodbudno učno okolje, kjer bo poskrbljeno tudi za celovit estetski razvoj otrok in mladostnikov. Verjamemo, da zgodnja prizadevanja za zdrav, celovit in spodbuden pristop do mladega človeka pozitivno vplivajo na vse življenje posameznika, njegov odnos do okolja, dela in ljudi. 

Foto6

Kulturno – umetnostna vzgoja je vpisana tudi v vizije celjskih kulturnih zavodov, v predlog nove kulturne strategije, ki jo bo 21. februarja obravnaval Mestni svet, mesto pa se lahko pohvali tudi z izjemno pestrim kulturnim utripom, ki ga ob profesionalnih institucijah ustvarjajo številne nevladne organizacije in društva. Mesto želi bolj sistematično delati na razvoju različnih občinstev in povezovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami je pri tem ključnega pomena. Pretežni del srečanja v Narodnem domu je bil namenjen izmenjavi mnenj in pobud, na podlagi katerih bodo na Zavodu Celeia Celje in Mestni občini Celje pripravili akcijski načrt za prihodnje šolsko leto. Namen je, da lahko vrtci in šole predlagane programe umestijo v šolski koledar 2025/26. 
 
Svoje delo na področju kulture, pedagoški program in možnosti za podporo vzgojno – izobraževalnim ustanovam pri izvajanju kurikula, so predstavili Maja Antončič, kustosinja v Centru sodobnih umetnosti, David Preložnik, sodelavec za kulturo na Zavodu Celeia Celje, glasbenik in zborovodja ter Nenad Firšt, dolgoletni sodelavec Zavoda Celeia Celje za kulturo, soustvarjalec kulturnih vsebin v mestu, skladatelj in vodja Celjskega godalnega orkestra. 

 

 

vir: moc.celje.si