fbpx

Vodenje občine Rečica ob Savinji prevzela Ana Rebernik

V torek, 11. decembra, je na prvi seji občinskega sveta s potrditvijo mandatov vodenje Občine Rečica ob Savinji, Savinjska regija, prevzela Ana Rebernik.

Uvodoma je zbrane pozdravil nekdanji župan Vinko Jeraj, sejo pa je kot najstarejši izvoljeni svetnik vodil Drago Poličnik. Po poročilu občinske volilne komisije  so svetniki potrdili mandate članov sveta in mandat županje.

V občinski svet so izvoljeni Marko Atelšek, Jožef Skončnik, Nika Veninšek, Franc Bastl, Jože Žerak, Ivan Kramer, Polonca Kolenc Ozimic, Barbara Žlebnik in Drago Poličnik. Na prvi seji so že imenovali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in  imenovanja, ki jo vodi predsednik Jože  Skončnik, člani pa so Marko Atelšek, Barbara Žlebnik, Polonca Kolenc Ozimic in Ivan Kramer.

VIR:OBCINA-RECICA.SI

Inline
Inline