OBČINE SAVINJSKE REGIJE

ZA 13 OBJEKTOV SPREJET SKLEP ZA ODSTRANITEV, REČICA OB SAVINJI, SAVINJSKA REGIJA

Potem, ko je Vlada RS konec maja sprejela osnutek Sklepa o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju več občin, med njimi tudi Občine Rečica ob Savinji, je Vlada na četrtkovi seji sprejela predlog Sklepa. Na seznamu za odstranitev je 13 stanovanjskih objektov iz rečiške občine, večina med njimi iz Spodnje Rečice.

S sklepom je Vlada RS določila objekte za nujno odstranitev in ugotovila javno korist z namenom odstranitve nepremičnine in nadomestitev z eno od zakonskih možnosti, vključno z nadomestitvenim objektom. Sklepi temeljijo na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je pripravila Državna tehnična pisarna v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih in jih je predhodno potrdil Svet Vlade RS za obnovo. Gradivo je bilo javno razgrnjeno od 29. maja do 12. junija 2024. V okviru javne razgrnitve je imela javnost možnost dajanja pripomb in predlogov. Na vse prejete pripombe oziroma predloge je Služba Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih pisno odgovorila dajalcem pripomb in predlogov.

Sklep Vlade RS o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, je podlaga za cenitev nepremičnine, na podlagi česar bodo znane vrednosti nepremičnin. V nadaljevanju postopka sledi podpis pogodbe, s katero se določi nadomestitev nepremičnine, ki je bila določena za odstranitev. V skladu s 151.č členom ZIUOPZP lahko država lastniku nepremičnine z objektom za odstranitev zagotovi lastninsko pravico na enakovredni nepremičnini, razen če lastnik nepremičnine z objektom za odstranitev zahteva odškodnino. Če lastnik nepremičnine z objektom za odstranitev sam predlaga nadomestno nepremičnino, to nepremičnino država odkupi in prenese na tega lastnika, če je s cenitvijo obeh nepremičnin ugotovljena njuna enakovrednost. Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine nižja od vrednosti ocenjene nepremičnine z objektom za odstranitev, in lastnik nepremičnine z objektom za odstranitev pristane na tako nadomestilo, država temu lastniku plača razliko v vrednosti med nepremičninama v denarju. Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine z objektom za odstranitev višja od vrednosti ocenjene nepremičnine z objektom za odstranitev, država nadomestno nepremičnino odkupi, če lastnik nepremičnine z objektom za odstranitev plača razliko v vrednosti med nepremičninama.

 

 

vir: obcina-recica.si