fbpx

Za obnovo stavb ter kulturne in sakralne dediščine bomo namenili 150.000 evrov finančnih spodbud,Celje,Savinjska

Celje, 16. maj 2018 – Mestna občina Celje je na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah na območju starega mestnega jedra (SKLOP I) in obnove kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine (SKLOP II). Z javnim razpisom želimo trajnostno prenoviti stavbe v starem mestnem jedru in s tem prispevati k njegovi urejenosti, ter trajnostno in celovito prenoviti notranjost in zunanje dele  sakralnih spomenikov. Za finančne spodbude smo v letošnjem proračunu zagotovili 150.000 evrov. Za obnovo uličnih fasad smo namenili 100.000, za obnovo kulturne in sakralne dediščine pa 50.000 evrov. Upravičenci morajo vloge oddati najkasneje do 2. julija letos.
Pri SKLOPU I je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah na območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali solasti fizičnih in pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov. Gre za tiste ulične fasade, ki so jih začeli obnavljati po 15. juniju lani in bodo končane najkasneje do 5. novembra letos. Mestna občina Celje bo sofinancirala 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 50.000 evrov na posamezno stavbo. Koliko bo znašala posamična finančna spodbuda, bo natančno znano šele potem, ko bo znano število prejetih vlog.
Pri SKLOPU II je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine na območju Mestne občine Celje, ki so v lasti ali solasti fizičnih in pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov. Do sofinanciranja je upravičena obnova notranjosti in zunanjega dela sakralnih spomenikov, ki se je začela po 25. maju lani in bo končana najkasneje do 5. novembra letos. Mestna občina Celje bo sofinancirala do 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije.
vir:www.moc.celje.si