Zakaj imamo v Sloveniji nižje plače kot v Evropi?

S tem vprašanjem se med prebiranjem plačilnega lističa ukvarja marsikateri Slovenec ali Slovenka. A medtem ko nekateri zavistno zrejo čez severno ali zahodno mejo, se redki vprašajo, zakaj imajo sami višje plače od državljanov nekdanjih članic skupne države.

Odgovor na to vprašanje je na prvi pogled zelo očiten. Vsakomur je jasno, da so plače praviloma višje v državah, ki so gospodarsko (naj)bolj razvite. Slovenija je še vedno korak pred balkanskimi državami, toda boleče dejstvo je, da na drugi strani še vedno krepko zaostajamo za bolj razvitimi evropskimi državami.

Dr. Anže Burger: Taksist ali sobar na Švedskem sta, kljub enaki produktivnosti, plačana trikrat bolje kot v Sloveniji. Zakaj? Zato, ker so plače v švedskem menjalnem sektorju tako visoke.

Slovenski BDP na prebivalca po standardih kupne moči je bil lani na »komaj« 85 odstotkih evropskega povprečja – kar štiri odstotne točke za češkim in več kot 40 odstotnih točk za avstrijskim. Nič se torej ne bomo zmotili, če zapišemo, da Slovenija v gospodarskem smislu precej zaostaja za evropskim povprečjem, kar hkrati pomeni, da se slovenski zaposleni po prihodkih ne morejo kosati s številnimi evropskimi kolegi. Eden od podatkov, ki to potrjuje, je dejanska potrošnja na prebivalca po standardih kupne moči; tako je Slovenija še nekoliko niže na lestvici evropskih držav. S 77 odstotki povprečja je komajda pred Slovaško in Poljsko ter krepkih 40 odstotnih točk za Avstrijo in 45 odstotnih točk za Nemčijo.

Nedvomno drži, da je naša produktivnost še vedno nižja od tiste na zahodu, se strinja dr. Igor Emri, redni profesor za mehaniko na fakulteti za strojništvo, ki ima vrsto delovnih izkušenj z velikimi zahodnimi korporacijami. Ob tem se sprašuje: »Kje je ‘luknja’, katera znanja nam manjkajo, da ne moremo biti enako produktivni?« In nadaljuje: »Ima vodilni kader odgovor na to vprašanje? Trdim, da nima. Če bi imeli odgovor, bi ta znanja iskali tako doma kot tudi v tujini.«

Preostanek članka in infografiko si lahko pogledate na tej POVEZAVI

 

VIR:SVETKAPITALA.DELO.SIAVTOR:Jan BrataničPija KapitanovičFOTO:Pixabay(Simbolična fotografija)