OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Zaprisegel je novi župan Marko Šantej, Laško, Savinjska regija

V sredo popoldne, 4. januarja 2022, se je na ustanovni seji sestal 23 članski občinski svet, v katerem je deset novih članov, ter zdaj že nekdanji župan Franc Zdolšek in novi župan Marko Šantej. 

Potem ko je Občinska volilna komisija Laško, Savinjska regija, podala poročilo o izidu volitev in po imenovanju mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitvah izvolitve župana ter podanem poročilu mandatne komisije, potrditvi mandatov članov občinskega sveta in ugotovitvah izvolitve župana je sledila svečana prisega župana in njegov pozdravni nagovor.

Župan Marko Šantej je po zaprisegi povedal, da je prepričan da čaka občinske svetnike pester mandat in da izkazano zaupanje volivcev prinaša tudi odgovornost: “V kandidaturo za župana sem vstopil z namenom, da s povezovanjem in sodelovanjem, predvsem pa s svojimi izkušnjami s področja gospodarstva, ki jih prinašam, nadaljujemo skupno pot občine Laško. Na eni strani, da jo nadaljujemo, na drugi strani pa da postavimo nadaljnjo vizijo in strategijo občine Laško za srednjeročno oz. dolgoročno obdobje.” Poudaril je, da funkcijo župana prevzema z velikim ponosom in jo bo opravljal odgovorno, zavzeto, pravično in pošteno. “Skrbel bom za vse generacije, tako starejše kot mlajše. Skrbel bom za enakomeren razvoj celotne občine, tako urbanih središč, posameznih manjših zaselkov kot vaških jeder. Da pa lahko to dosežemo, si želim uspešno in konstruktivno sodelovanje z vsemi izvoljenimi občinskimi svetniki in svetniškimi skupinami ter predstavniki krajevnih skupnosti. Prepričan sem, da lahko s skupnim delom, z enotnostjo pri naslavljanju ključnih izzivov in s strokovnostjo, izkušnjami, z zaposlenimi v občinski upravi, s pomočjo svetnikov ter vsemi ostalimi, ki so povezani z občino Laško te zastavljene in skupne cilje tudi dosežemo.” Na koncu se je zahvalil nekdanjemu županu Francu Zdolšku za 16 letno vodenje Občine ter mu zaželel vse dobro pri njegovih nadaljnjih udejstvovanjih.
 
 
13 IMG 0148
15 IMG 0175
 Foto: Damjan Kolšek