Bolnice

OE CELJE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
Tel.: 03 423 30 00
http://www.sb-celje.si
nfo@sb-celje.si

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
TOPOLŠICA 61
3326 TOPOLŠICA
Tel.: 03 898 77 00
http://www.boltop.si
boltop@siol.net

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
RAVNE 18 A
3325 ŠOŠTANJ
Tel.: 03 780 01 00
http://www.pb-vojnik.si

OE KOPER

BOLNIŠNICA POSTOJNA
PREČNA ULICA 4
6230 POSTOJNA
Tel.: 05 7000720
http://www.bolnisnica-po.si
info@bolnisnica-po.si

BOLNIŠNICA SEŽANA
CANKARJEVA ULICA 4
6210 SEŽANA
Tel.: 05 707 40 00
http://www.bolnisnica-sezana.si
bolnica.sezana@siol.net

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
JADRANSKA C. 31
6280 ANKARAN
Tel.: 05 669 61 00
http://www.ob-valdoltra.si
valdoltra@ob-valdoltra.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
POLJE 40
6310 IZOLA - ISOLA
Tel.: 05 6606299
http://www.sb-izola.si
webmaster@sb-izola.si

OE KRANJ

BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ
KIDRIČEVA CESTA 38
4000 KRANJ
Tel.: 04 208 28 00
http://www.bolnisnica-kranj.si

KOPA GOLNIK
GOLNIK 36
4204 GOLNIK
Tel.: 04 2569100
http://www.klinika-golnik.si
kopa.tajnistvo@klinika-golnik.si

PSIHIATRIČNA BOLNICA BEGUNJE
BEGUNJE NA GORENJSKEM 55
4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM
Tel.: 04 533 33 15
http://www.pb-begunje.si
tajnistvo@pb-begunje.si

SPLOŠNA BOLNICA JESENICE
CESTA MARŠALA TITA 112
4270 JESENICE
Tel.: 04 586 80 00
http://www.sb-je.si
info@sb-je.si

OE KRŠKO

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
ČERNELČEVA CESTA 15
8250 BREŽICE
Tel.: 07 466 81 00
http://www.sb-brezice.si
tajnistvo@sb-brezice.si

OE MARIBOR

BOLNIŠNICA PTUJ    
POTRČEVA CESTA 23 
2250 PTUJ    
Tel.: 02 749 14 00
http://www.sb-ptuj.si 
tajnistvo@sb-ptuj.si

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ    
PTUJSKA CESTA 33 
2270 ORMOŽ    
Tel.: 02 741 51 00 
http://www.pb-ormoz.si
pbo.tajnistvo@siol.net 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR    
LJUBLJANSKA ULICA 5 
2000 MARIBOR    
Tel.: 02 321 10 00
http://www.ukc-mb.si 

OE MURSKA SOBOTA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA    
RAKIČAN,UL. DR. VRBNJAKA 6 
9000 MURSKA SOBOTA  
Tel.: 02 5211007
http://www.sb-ms.si
info@sb-ms.si

OE NOVA GORICA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA    
ULICA PADLIH BORCEV 13 A 
5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Tel.: 02 330 10 00  
http://www.bolnisnica-go.si 
tajnistvo@bolnisnica-go.si

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA    
POT SV.ANTONA 49 
5280 IDRIJA    
Tel.: 05 373 44 00 
http://www.pb-idrija.si
psihiatrija@pb-idrija.si

OE NOVO MESTO

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
ŠMIHELSKA CESTA 1
8000 NOVO MESTO
Tel.: 07 391 61 00
http://www.sb-nm.si 
tajnistvo@sb-nm.si 

OE SLOVENJ GRADEC

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC    
GOSPOSVETSKA CESTA 3 
2380 SLOVENJ GRADEC  
Tel.: 02 88 23 400
http://www.sb-sg.si
urednik@sb-sg.si

OE LJUBLJANA

KLINIČNI CENTER LJUBLJANA    
ZALOŠKA CESTA 2 
1000 LJUBLJANA  
Tel.: 01 431 31 13 
http://www2.kclj.si
info@kclj.si

INŠTITUT ZA REHABILITACIJO    
LINHARTOVA CESTA 51 
1000 LJUBLJANA   
Tel.: 01 475 81 00 
http://www.ir-rs.si
info@ir-rs.si

ONKOLOŠKI INŠTITUT V LJUBLJANI    
ZALOŠKA CESTA 2 
1000 LJUBLJANA    
Tel.: 01 5879110 
http://www.onko-i.si
info@onko-i.si

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA    
STUDENEC 48 
1260 LJUBLJANA – POLJE
Tel.: 01 587 21 00 
http://www.psih-klinika.si
info@psih-klinika.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE P.O.    
RUDARSKA CESTA 9 
1420 TRBOVLJE   
Tel.: 03 565 25 00
http://sl.sb-trbovlje.si 
sbt.Trbovlje@SB-Trbovlje.si