Agencija za varnost prometa in Zavod VOZIM odločno do večje prometne varnosti - savinjska.info

Agencija za varnost prometa in Zavod VOZIM odločno do večje prometne varnosti

Agencija za varnost prometa se že vrsto let aktivno povezuje z Zavodom VOZIM.

Delovanje obeh organizacij je namreč v mnogih segmentih prometne varnosti tesno prepleteno, zato se njune preventivne aktivnosti, projekti in vsebine dopolnjujejo, njihov učinek pa se na ta način multiplicira in v praksi dosega odmevne rezultate. Agencija za varnost prometa z izobraževanji in praktičnimi delavnicami velik poudarek namenja varnosti mladih udeležencev v cestnem prometu in se aktivno pridružuje projektom, kot je Heroji furajo v pižamah. Slednji namreč ponuja rešitev aktualne problematike vožnje mladih pod vplivom alkohola, saj nagovarja tako mlade kot njihove starše. Zavod VOZIM pa je aktivni podpornik in izvajalec raznovrstnih preventivnih akcij Agencije, med drugimi je nedavno sodeloval pri terenski izvedbi akciji Varno v poletje in Varno v šolo.

Vseslovenska družbeno odgovorna iniciativa Heroji furajo v pižamah je inovativna akcija medsektorskega povezovanja za zmanjšanje voženj pod vplivom alkohola ter rabe alkohola med mladimi. Povezovanje poteka med mladimi, mladinskimi centri in lokalnimi odločevalci, nacionalnimi strokovnjaki s področja prometne varnosti in javnega zdravja, starši ter podjetji. Gre za edinstven projekt, ki orje ledino na področju povezovanja različnih deležnikov/akterjev s poslanstvom izboljšanja prometne varnosti in zmanjšanja škodljive rabe alkohola med mladimi v lokalnem okolju. Izobraževalne vsebine za mlade, ki jim preizkušanje lastnih meja ni tuje, zaradi tega pa so podvrženim več tveganjem v prometu, so izjemnega pomena. Okrepiti zavedanje negativnih učinkov, ki jih povzroči alkohol na njihove sposobnosti za vožnjo, je ena izmed prioritet, ob sočasni krepitvi zavedanja odgovornosti, ki jo imajo mladi, ko sedejo za volan.

Zavod VOZIM je na tem področju znova dokazal, da je njihov pristop pravilen, saj je v Bruslju 9. oktobra prejel veliko strokovno nagrado Evropske komisije za najboljšo prometno varnostno prakso med leti 2016 in 2019 Jacques Barrot. Agencija za varnost prometa Zavodu VOZIM izreka iskrene čestitke ob prejeti nagradi, saj le-ta potrjuje strokovni pristop, ki v partnerstvu z drugimi deležniki vodi v izboljšanje prometne varnosti.

Agencija za varnost prometa in Zavod VOZIM bosta tudi v prihodnjem letu nadaljevala z uspešnim partnerstvom. Agencija namreč kontinuirano prepoznava pomen in težo aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije v pretežni meri s strokovnjaki prostovoljci. Tudi zato je zaveza Agencije sistematično podpirati in sofinancirati njihovo neprecenljivo delo.

 

VIR: AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA(AVP-RS.SI)FOTO: AVP-RS.SI