Boni za turizem – koristni nasveti - savinjska.info

Boni za turizem – koristni nasveti

Boni za turizem kljub obširnemu obveščanju javnosti, še vedno odpirajo določena vprašanja. So vam bili boni za turizem podarjeni? Ste v dilemi ali je pravilno, da najprej izkoristite svoj bon in šele nato podarjenega?

Boni za turizem so prenosljivi!

Boni za turizem so prenosljivi. Tako so pogosti primeri, ko babica podari svoj turistični bon vnuku, starši otrokom. Upravičenci, ki so jim boni za turizem podarjeni pa se sprašujejo ali naj najprej izkoristijo lastne ali podarjene bone.

Najprej izkoristite podarjene bone!

FURS v enem izmed svojih sporočil upravičencem svetuje naj najprej izkoristijo bone, ki so jim bili podarjeni. Razlog za to je dejstvo, da prenesen bon lahko unovčite le v celoti pri enem ponudniku, svojega pa lahko tudi po delih.

Kako lahko prenesete turistični bon?

Kot smo že pisali, je dovoljen prenos turističnega bona med:


  1. sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki),
  2. zakonci, zunajzakonskimi partnerji,
  3. partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev),
  4. otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Oseba, ki bo pridobitelj prenesenega bona, mora izpolnjevati pogoj stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020.

Bi želeli turistični bon prenesti? To lahko storite tako, da podpišete obrazec Izjava upravičenca o prenosu bona. Pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

Boni za turizem se lahko prenesejo le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). V primeru, da ne porabi vseh sredstev prenesenega bona, preostanek prenesenega bona zapade.

 

VIR: DATA.SI 

X