SLOVENIJA

Dohodki oproščeni dohodnine – kateri vse so?

Dohodki, oproščeni dohodnine so določeni v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). Kateri so? Kateri dohodki pa so obdavčeni z dohodnino?

Kateri dohodki so obdavčeni in za njih plačamo dohodnino?

Preden pogledamo, kateri so dohodki oproščeni dohodnine, najprej preverimo, za katere dohodke oprostitev dohodnine ne velja. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Dohodnina se sicer plačuje na podlagi letne odmere, ki poteka na podlagi informativnih izračunov. Te zavezanci prejmemo na dom. Med letom pa plačujemo akontacijo dohodnine. Z dohodnino so obdavčeni naslednji dohodki:

 • Dohodki iz zaposlitve;
 • Dohodki iz dejavnosti;
 • Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;
 • Dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice;
 • Dohodki iz kapitala;
 • Drugi dohodki.

Drugi dohodki so med drugim nagrade, darila, dobitki v nagradnih igrah ipd. Podrobneje so drugi dohodki opredeljeni v 105. členu ZDoh-2.

Kateri pa so dohodki oproščeni dohodnine?

Dohodki oproščeni dohodnine so v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) opredeljeni od 20. do 34. člena. In sicer so dohodki oproščeni dohodnine naslednji:

 • Pomoči in subvencije (na primer subvencija, ki pripada mladi družini kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja);
 • Dohodki, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti, po posebnih zakonih (na primer veteranski dodatek po zakonu o vojnih veteranih);
 • Dohodki iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti (na primer otroški dodatek);
 • Dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (na primer invalidnina);
 • Dohodki, povezani z zagotavljanjem varnosti, zaščite in reševanja (na primer dohodek, prejet na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka);
 • Dohodki v zvezi z izobraževanjem (na primer prejemki, izplačani za kritje šolnine in stroškov prevoza ter bivanja);
 • Dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo (na primer plačila iz naslovov ukrepov kmetijske politike, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji);
 • Odškodnine.

Kateri so še ostali dohodki oproščeni dohodnine?

Poglejmo še, kateri so ostali dohodki oproščeni dohodnine:

 • Vrnitev premoženja;
 • Dohodki, povezani z družinskimi razmerji (npr. preživnine)
 • Drugi dohodki v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki (npr. zamudne obresti)
 • Posebni dohodki iz zaposlitve in iz dejavnosti (npr. prejemki za delo pripornikov)
 • Dobiček iz kapitala od osvojitve premičnin;
 • Dohodki, doseženi s prodajo odpadnega papirja, ki ga v okviru zbiralne akcije, ki jo organizira šola, zberejo učenci ali dijaki;
 • Pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v skladu z zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb;
 • Posmrtnine, ki jo prejme posameznik iz Sklada vzajemne samopomoči, katerega ustanovitelj je Zveza društev upokojencev Slovenije.

Potrebujete dodatne informacije glede dohodnine? Svetujejo vam lahko naši izkušeni davčni svetovalci. Za ponudbo strokovnega davčnega svetovanja nas pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

 

vir: data.si