Euribor – kaj morate vedeti o njem?

V zadnjih tednih je ponovno veliko govora o referenčni obrestni meri euribor – predvsem zato, ker je po skoraj sedmih letih ponovno prešla v območje pozitivnih vrednosti. Da boste zares razumeli, za kaj gre in kje tičijo pasti, preverite osnovne informacije, ki smo jih zbrali za vas.

1. Kako veste, da je pri kreditu uporabljen euribor?

Obrestne mere delimo na fiksne, kjer je obrestna mera ves čas odplačevanja kredita enaka in na spremenljive. Poznamo pa tudi kombinacije obeh, ko na začetku kredit odplačujete po fiksni, nato pa po spremenljivi obrestni meri.

Euribor-kaj-je doboro-vedeti-3

Spremenljiva obrestna mera – kjer je uporabljen euribor – je zapisana v obliki:

  • 6-mesečni euribor + 2,1 odstotne točke
  • 6-mesečni euribor je lahko tudi 3-mesečni, lahko je zapisan tudi v obliki 6M/3M.

Spremenljivi obrestni meri rečemo tudi sestavljena, saj jo sestavljata euribor, ki se v času odplačevanja kredita spreminja in fiksni pribitek, ki je ves čas odplačevanja kredita enak – v našem primeru 2,1 o.t., lahko pa je tudi manj ali več.

2. Kako izračunam svojo trenutno kreditno obrestno mero?

Pri 6-mesečnem euribor-ju bo banka vašo obrestno mero na podlagi njegove vrednosti prilagodila vsakih šest mesecev, pri 3-mesečnem pa vsake tri mesece. Vsi euriborji so objavljeni dnevno, za vas bo veljala vrednost na dan, ko banka prilagaja vašo kreditno obrestno mero. Torej na vsakih šest (tri) mesecev.

Trenutno skupno obrestno mero dobite tako, da seštejete vrednost euribor-ja na določen dan in ji prišteje pribitek.

  • Vrednost 6M euribor-ja na na dan 24.6.2022: 0,223 %
  • Pribitek: 2,1 o.t.
  • Skupna obrestna mera, če vam jo banka določi na ta dan: 0,223% + 2,1 o.t. = 2,323 %

Vidimo, da se s povišanjem euribor-ja nad ničlo, viša naša skupna obrestna mera.

3. Za koliko se lahko poviša moj kreditni obrok?

Povišanje euribor-ja bo povišalo vaš obrok, za koliko pa je odvisno od številnih dejavnikov: povišanja Euribor-ja, pribitka, višine kredita, preostanka dolga …

Euribor-kaj-je-doboro-vedeti-1

Večje povišanje euribor-ja bo sicer načeloma pomenilo večje povišanje kreditnega obroka. Pri kreditu za 100.000 evrov, ki ste ga za 20 let najeli pred kratkim, se mesečni obrok v primeru 1-odstotnega povišanja poveča za okoli 25 evrov, če se euribor poviša na dva odstotka, je obrok večji za okoli 50 evrov, če doseže zgodovinsko raven 5 odstotkov, je višji za več kot 200 evrov.
Pomembno je vedeti, da bo v primeru 6M Euribor-ja vaš obrok enak po šest mesecev – do naslednje prilagoditve.

4. Do kam lahko euribor naraste?

Nemogoče je napovedati gibanje euribor-ja v prihodnosti. To dokazuje dejstvo, da je pred letom 2015 le malokdo pričakoval, da se lahko spusti v negativno obdobje. Pa se je.

Kakšen bo torej euribor v prihodnjih letih, ne moremo z gotovostjo reči. Nekatere špekulacije napovedujejo, da naj bi 6M Euribor do konca leta 2022 narasel na okoli enega odstotka. A kot rečeno, gre za špekulacije, ki so v trenutnih globalnih gospodarskih razmerah še toliko bolj negotove.

Povejmo še, da je najvišjo vrednost 6M euribor dosegel konec leta 2008, ko je znašal 5,4 odstotka.

vemvec-noga

 

VIR: ZPS.SI