Evidentiranje podpisov volivcev za podporo pobudi za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije. - savinjska.info

Evidentiranje podpisov volivcev za podporo pobudi za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije.

Za oddajo podpisa za podporo pobudi za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije imamo od 16. 5. 2021 do 14. 7. 2021 na lokaciji Linhartova cesta 13 in Tobačna ulica 5 (Oddelek za okenca in krajevne urade) odprta dodatna okenca, kjer stranka lahko odda podporo. Za oddajo podpore predhodno naročanje ni potrebno, prednost pa bodo imele tiste stranke, ki se bodo predhodno naročile na telefonsko številko 01 475 56 21. Število odprtih okenc bomo sproti prilagajali glede na število strank.

 

Podporo lahko volivci oddajo na lokacijah: Linhartova cesta 13, Tobačna ulica 5 ter Krajevni urad Medvode. 

Stranke lahko podpišejo in oddajo obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava, z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

V primeru večjega števila najavljenih strank (organizirane skupine) naprošamo, da predhodno kontaktirate Upravno enoto Ljubljana na telefonsko številko 01 306 35 19, kjer vam bomo podali dodatna pojasnila.


PODPORA VOLIVCA REFERENDUMU, SPREMEMBI USTAVE ALI SPREJEMU ZAKONA

Pobudniki za razpis referenduma za spremembo ustave, za sprejem zakona ali o vsebini splošnega akta občine, ste lahko tudi volivci.

 
 

Podpora volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

 
 
Pobudnik Aljoša Petek je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek, 20. 4. 2021, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 24. 5. 2021.

Možni načini oddaje:

  • elektronsko
  • osebno

 
 

Podpora volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

 
 
Pobudnik Gibanje Zdrava družba, Društvo za kakovost zdravja, zanj mag. Gregor Kos, je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek, 20. 4. 2021, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 24. 5. 2021.

Možni načini oddaje:

  • elektronsko
  • osebno

 
 

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga za spremembo Ustave Republike Slovenije

 
 
Politična stranka Resni.ca, zanjo Zoran Stevanović, je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga za spremembo Ustave Republike Slovenije. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev nedelja, 16. 5. 2021, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa sreda, 14. 7. 2021.

Možni načini oddaje:

  • elektronsko
  • osebno

 

Podpora volivca za razpis zakonodajnega referenduma

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma v Državni zbor, priložiti pa mora najmanj 2.500 podpisov volivcev.

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik državnega zbora določi rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma.

Državni zbor referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.

Podpora volivca spremembi ustave

Predlog za spremembo ustave pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 30.000 volivcev.

Podpora volivca sprejemu zakona

Predlog za sprejem zakona pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 5.000 volivcev.

Podpora volivca za razpis referenduma o vsebini splošnih aktov občine

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma občinskemu svetu. Statut občine lahko določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

 

 

VIR: GOV.SI, E-UPRAVA.GOV.SI