SVETZANIMIVOSTI

Garancija za izdelke, kupljene v drugih državah v EU

Pri odločitvi, ali kupiti gospodinjski aparat, računalnik ali drug tehnični izdelek čez mejo, potrošnike velikokrat odvrne od nakupa bojazen, kaj bo, če se bo aparat pokvaril. Bo treba v primeru okvare oditi na pooblaščeni servis v tujino ali bo mogoče aparat dati v popravilo na servisu v Sloveniji?

Svetujemo vam, da pred odločitvijo o nakupu tehničnih izdelkov v tujini pridobite čim več informacij!

Preverite, kaj piše v garancijski izjavi!

Evropska garancija je termin, ki je sicer pogosto v uporabi, ni pa to zakonski termin, ki bi imel svojo podlago v zakonodaji. Zakonodaja EU namreč ne določa obvezne garancije proizvajalca, tako da gre v primeru garancij v drugih državah članicah EU povečini za tržne, prostovoljne garancije.

Tržna garancija se po vsebini razlikuje od obvezne garancije v Sloveniji, ki je zakonsko regulirana, zato je še toliko bolj pomembno, da natančno preberemo garancijske pogoje, npr. koliko časa velja, pod katerimi pogoji ne velja itd.

Dobro preverite, kje lahko uveljavljate garancijske zahtevke

Za potrošnika, ki je izdelek kupil v drugi državi članici EU, je še posebej pomembno, kje lahko uveljavlja garancijske zahtevke – pri pooblaščenem servisu v Sloveniji ali se mora za garancijski zahtevek obrniti na servis v državi, kjer je kupil aparat.

Splošni pogoji in garancija: vedno preberite drobni tisk

Če torej na garancijskem listu, ki ste ga dobili ob nakupu izdelka v drugi državi, piše, da lahko pravice iz garancije uveljavljate tudi v Sloveniji in je priložen seznam pooblaščenih servisov, odnesete izdelek na pooblaščeni servis v Sloveniji, ki je naveden v garancijski izjavi. Rok za uveljavljanje pravic je določen v garancijski izjavi. Če garancijski list tega ne določa, pa ni nujno, da boste lahko uveljavljali garancijo tudi drugje, razen v državi, kjer ste izdelek kupili.

Naš nasvet: Pred nakupom tehničnih izdelkov v drugi državi EU zahtevajte pisno pojasnilo, ali bo mogoče garancijo uveljavljati na pooblaščenem servisu v Sloveniji.
Shranite račun in garancijsko izjavo, saj je uveljavljanje garancije v primeru pomanjkljive dokumentacije zelo oteženo ali celo nemogoče.

Garancija ni obvezna, je pa zavezujoča, če je bila podana

Zakonodaja EU ne določa obvezne garancije proizvajalca, določa pa minimalno vsebino garancije, če jo proizvajalec daje.

Tako mora vsaka garancijska izjava vsebovati bistvene podatke, ki so potrebni za njeno uveljavljanje, zlasti ime in naslov garanta, postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje tržne garancije, in pogoje tržne garancije …

Pravice v garancijski izjavi se lahko med proizvajalci razlikujejo. Tako je lahko določena različna garancijska doba (npr. 1 leto, 3 leta), različni so lahko razlogi, zaradi katerih garancija ne velja itd.

Povsod v EU lahko potrošnik zahteva garancijo (če jo proizvajalec ali prodajalec daje) v pisni obliki, ni pa nujno, da pomeni to papirno obliko, saj je lahko zapisana tudi na drugem trajnem nosilcu podatkov (npr. po elektronski pošti), ki je na voljo in dostopen potrošniku.

Dobro je vedeti

Čeprav garancija proizvajalca v vseh državah EU ni obvezna, pa je za tistega proizvajalca (ali prodajalca), ki jo ponudi, zavezujoča pod pogoji, ki jih navede v svoji garancijski izjavi ali v oglasu.

Če so pogoji v izjavi o tržni garanciji za potrošnika manj ugodni od tistih, ki so določeni v povezanih oglasih, je tržna garancija zavezujoča pod pogoji, določenimi v oglasih v zvezi s tržno garancijo.

Garancija pa ne vpliva na pravice potrošnika, ki jih ta ima po zakonu (npr. na pravice za uveljavljanje neskladnosti, ki jih ima potrošnik do trgovca, ki mu je prodal izdelek z napako).

Po zakonodaji EU dajanje garancije ni proizvajalčeva obveznost, tako kot to velja za nekatere tehnične izdelke v Sloveniji.

Na splošno velja, da je v državah članicah EU vprašanje garancije urejeno zelo različno. Prav tako proizvajalci, ki prodajajo aparate zunaj Slovenije in dajejo garancijo, niso zavezani, da bi za svoje izdelke nudili garancijsko popravilo tudi v drugi državi in ne le v tisti, kjer so kupili izdelek.

V Evropski uniji je torej garancija prostovoljna, če pa jo proizvajalec za posamezen izdelek ponudi, mora tudi izpolniti vse obljube iz garancijske izjave. Če se proizvajalec odloči, da bo za svoje izdelke omogočil garancijska popravila tudi v drugih državah članicah EU, je zanj tudi ta obljuba zavezujoča.

Kako ukrepati, če se izdelek, kupljen v drugi članici EU, pokvari?

Če se aparat, ki ste ga kupili čez mejo, pokvari, lahko izbirate med uveljavljanjem pravic pri prodajalcu na podlagi neskladnosti ali pa uveljavljate pravice pri pooblaščenem servisu na podlagi garancije (če ste jo seveda zanj dobili). Premislite, katero pravico boste izbrali.

Pravice lahko uveljavljate pri prodajalcu v tujini

Če ima kupljeni izdelek napako, ima potrošnik v vseh državah EU pravico tudi uveljavljati neskladnost (prej stvarno napako) in od prodajalca zahtevati, da ga brezplačno popravi oziroma zamenja v razumnem roku od trenutka, ko je potrošnik prodajalca obvestil o neskladnosti (uveljavljanje pravic na podlagi neskladnosti).

Znižanje cene ali odstop od pogodbe, in s tem vračilo denarja, pa lahko od prodajalca zahtevate v primeru, ko:

  • prodajalec ni popravil ali zamenjal ali končal popravila v razumnem roku ali oziroma je zavrnil vzpostavitev skladnosti blaga;
  • blago še vedno ni skladno, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;
  • narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali
  • prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Rok za uveljavljanje pravic je dva meseca od takrat, ko je potrošnik napako opazil in dve leti od nakupa izdelka.

Naš nasvet: Priporočamo, da prodajalca najprej pisno obvestite o napaki ter od njega zahtevate navodilo, kako mu dostaviti izdelek. Stroške, povezane z odpravo napake na izdelku, mora namreč poravnati prodajalec. Tako se boste tudi izognili nepotrebnim težavam, kako prodajalcu dostaviti pokvarjeni izdelek.

Kako ukrepati, če vas na pooblaščenem servisu neupravičeno odslovijo?

Niso tako redki primeri, ko so na servisih v Sloveniji zavrnili popravilo izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk s pojasnilom, da kupljenega modela v Sloveniji ni v prodaji, da serviserji za popravilo niso usposobljeni, da nimajo rezervnih delov, ali da za posamezen model nimajo sklenjene pogodbe s proizvajalcem.

Če v garancijskem listu oziroma v proizvajalčevem oglasu piše, da garancijske zahtevke uveljavljate (tudi) v Sloveniji, so proizvajalčevi zastopniki v Sloveniji dolžni tak izdelek prevzeti v popravilo. Če boste naleteli na težave, lahko prosite za pomoč slovenski Evropski potrošniški center.

Ta bo navezal stik s proizvajalcem, ki je dal garancijo, ter zahteval spoštovanje pravic, zapisanih v garancijski izjavi.

 

vir: zps.si