Info točka za tujce

Prav zato smo na zavodu za zaposlovanje, poleg izvajanja politike zaposlovanja in dela tujcev, v letu 2019 pričeli dodatno aktivnost z vzpostavitvijo Info točke za tujce, s ciljem  zagotavljanja celovite podpore delavcem migrantom in njihovim delodajalcem. 

Info točka za tujce

Komu je namenjena?

 • Tujim delavcem, ki iščete zaposlitev ali ste zaposleni v Sloveniji,
 • delodajalcem, ki nameravate zaposliti ali zaposlujete tuje delavce,  
 • vsem drugim, ki potrebujete informacije, svetovanje in administrativno pomoč pri urejanju dokumentacije glede vstopa in prebivanja v Sloveniji, zaposlovanja in dela, možnosti izobraževanja in usposabljanja, novosti s področja nacionalne zakonodaje pri zaposlovanju tujcev ter pravic pri delu, socialnem in zdravstvenem varstvu v Sloveniji.
   

Kaj vam še omogoča?

 • Informacije s področja možnosti in pogojev za zaposlitev in delo.
 • Informacije o postopkih in potrebni dokumentaciji za pridobitev vizuma, dovoljenja za bivanje v Sloveniji in ustreznih delovnih dovoljenj glede na namen vstopa in prebivanja v Sloveniji.
 • Informacije o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz delovnopravne ureditve, in o postopkih varstva pravic v primeru njihovih kršitev.
 • Informacije o postopkih in pogojih za uveljavljanje pravic ob izteku ali prenehanju zaposlitve.
 • Pomoč pri administrativnih postopkih in premagovanju drugih ovir.
 • Pomoč pri uporabi sodobnih spletnih storitev.
   

Navežite stik z nami …

  • Po telefonu:
   ++386 (0)1 330 81 20 

   Poslovni čas:
   ponedeljek, torek, četrtek, 8.00–15.00
   sreda, 8.00–17.00
   petek, 8.00–13.00

Zakaj Info točka za tujce?

Delavci migranti, ki na podlagi delovnih in enotnih dovoljenj delajo in se zaposlujejo v Sloveniji, predstavljajo ranljivo skupino, ki je tudi zaradi pomanjkanja ustreznih in razumljivih informacij izpostavljena kršitvam svojih pravic in neenaki obravnavi. Delovni migranti se ob vstopu v Slovenijo soočajo s številnimi odprtimi vprašanji, ki večinoma predstavljajo veliko breme za posameznika. Premostiti morajo različne postopke, ki omogočajo njihovo bivanje v državi ter jih vključujejo v novo družbeno okolje. Pomanjkanje osnovnih informacij je pogosto največja ovira, s katero se spopadajo na poti do kakovostnega življenja.

 

VIR:ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE