Interventni zakon za ohranitev delovnih mest - savinjska.info

Interventni zakon za ohranitev delovnih mest

Interventni zakon prinaša nekatere ugodnosti za delodajalce pri izplačilu nadomestil. Med drugim omogoča tudi delno povračilo nadomestila plače. Interventni zakon je posledica izrednih razmer v katerih se je znašla Slovenija in razglasitve epidemije.

Ste lastnik podjetja in vam je upadel promet? Se bojite, da bo do tega prišlo? V pravni službi DATA vam pomagamo pri pridobitvi državnih pomoči! Pišite nam na data@data.si .

Interventni zakon: Namen je ohranitev delovnih mest!

Namen interventnega zakona je prispevati k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah, in jim pomagati z ukrepom delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem. Do povračila nadomestil bodo upravičeni delodajalci, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela ter izpolnjujejo določene pogoje iz zakona.

Interventni zakon: Pravica do delnega povračila izplačanih nadomestil plače je mogoča le ob izpolnjevanju določenih pogojev!

Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja gospodarska družba, zadruga ali fizična oseba, ki zaposluje delavce in pri katerih je zaradi posledic virusa prišlo do poslabšanja poslovnega položaja družbe.

Pri uveljavljanju pravice do delnega povračila izplačanih nadomestil plač bo potrebno:


  • predložiti opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa,
  • na podlagi opisa poslovnega položaja podjetja, kjer se ugotovi, da delodajalec zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem, ter se odloči za napotitev na začasno čakanje na delo,
  • predloži pisno izjavo, s katero se zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Delodajalec lahko napoti delavce na začasno čakanje na delo za največ tri mesece

Delavec je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % osnove, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih. Osnova je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Breme izplačila nadomestila plače za začasno čakanje na delo nosijo delodajalci v višini 60 odstotkov, preostalih 40 odstotkov Republika Slovenija.

Katere so nekatere ugodnosti pri plačilu davkov preverite v našem članku!

 

VIR: DATA.SI(DATA D.O.O.)FOTO: PIXABAY