Javne obravnave odlokov in pravilnikov, Prebold, Savinjska regija

Občinski svet Občine Prebold, Savinjska regija, je na 10. redni seji v javno obravnavo posredoval več predlogov odlokov in pravilnikov.

 

Vse predloge odlokov in pravilnikov, ki so v javni obravnavi si lahko ogledate na naslednji spletni strani: https://www.prebold.si/index.php/uradne-objave/javne-obravnave

V javni obravnavi so:

  • Javna obravnava Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (30 dnevna javna obravnava)
  • Javna obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (30 dnevna javna obravnava)
  • Javna obravnava Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (15 dnevna javna obravnava)
  • Javna obravnava Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec” (15 dnevna javna obravnava)
  • Javna obravnava Odloka o pokopališkem redu na območju občine Prebold (30 dnevna javna obravnava)
  • Javna obravnava Odloka o javni gasilski službi v Občini Prebold (30 dnevna javna obravnava)
  • Javna obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold (15 dnevna javna obravnava)
  • Javna obravnava Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Prebold (30 dnevna javna obravnava)
  • Javna obravnava Pravilnika o sofinanciranju programov društev, organizacij in združenj v Občini Prebold (15 dnevna javna obravnava)
  • Javna obravnava Pravilnika o spremembah Pravilnika  o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (15 dnevna javna obravnava)

 

VIR: PREBOLD.SI